Ons Verhaal


We zijn multidimensionele wezens, niet gebonden aan ruimte en tijd. Als multidimensionale wezens hebben we een script geschreven, gebaseerd op een astrologisch script, een cyclus van hoogtes en laagtes van bewustzijn. We hebben lang geleden, ervoor gekozen om een duik te maken in de lagere dimensies, om ervaringen op te doen in de materiele wereld met extreme dualiteit (liefde, pijn, hoop, uitzichtloosheid). We zitten in een kunstmatige wereld, in een onnatuurlijk systeem dat ons tegenhoudt om te zijn wie we werkelijk zijn.


Na die duik, na onze geboorte bevinden we ons in de onderwereld, lijkt het of we afgesneden van het 'hogere', we zien geen nut geen plan, ons denken wordt zo gemanipuleerd dat we blijven hangen in patronen van zelfdustrief denken en zelfdestructief gedrag. De meeste van onze gedachten zijn niet werkelijk van ons. We zijn een voedselbron voor parasieten, die door ons in cirkeltjes van doemdenken te houden, vechten om hun gastheer en dus hun eigen bestaan niet te verliezen. We hebben vanuit hogere dimensies zelf heel ons leven bedacht, de obstakels, de momenten van crisis, enz.. de 'negatieve' krachten zijn enkel tegenpolen om nieuwe dingen te creëren. Het heeft dus geen enkele zin om te klagen, anderen of zichzelf de schuld te geven, zorgen te maken, bang te zijn, enz.. want alle problemen zijn lessen, kwisvragen in de show 'materieel bestaan op aarde'.


Doorheen ons leven zijn we nog altijd verbonden met ons multi-dimensionele zelf die het script kent en af en toe aanwijzingen geeft en gidst in een schijnbaar toevallige, chaotische wereld. Hoe meer we die aanwijzingen volgen, hoe meer we op de 'juiste weg' komen, dingen leren, groeien en evolueren, potentieel ontwikkelen, terug verbondenheid voelen met alles en zogezegd thuis komen. We schipperen voortdurend in de dualiteit tussen onze persoonlijkheid die zich verliest in rationele gedachten, zich constant zorgen maakt en het andere deel van ons dat het script kent, vertrouwen heeft en het antwoord kent, voorkennis heeft (in Griekse legende 'Prometheus' voorgedachte, voorkennis).


Het experiment


Vanaf het begin werd die kennis doorgegeven dat dit een experiment is en dat we hier uiteindelijk ook weer uitgroeien en afstuderen. Die kennis werd in allerlei culturen, religie's en mysteriescholen doorgegeven. De innerlijke reis is het symbool van de gevallen engel die door de onderwereld gaat en terug herboren wordt als lichtbrenger. Die kennis werd ook altijd vervormd en gemanipuleerd (in een aanbidding van die lichtbrenger-Lucifer als een externe god) om ons uiteindelijk, aan het eind van de cyclus van dat doel af te houden, en ons klein, zielig en betekenisloos te laten voelen.


Zoals leerlingen uit het laatse studiejaar de studenten van het eerste jaar ook niet moeten helpen en dingen voorzeggen, mogen mensen eindeloos dezelfde fouten maken zolang ze willen, en alles spiritueel afdoen als 'zweverig'. Er zijn allerlei psychologische trucs en aannames die men niet zomaar even aan de kant kan schuiven. Het is duizenden jarenlang geheime kennis geweest, omdat het in het begin een moeilijke weg is, die draait om zelfkennis, om de ervaring zelf, die niet kan worden doorgegeven als een gestandardiseerd hulppakket.


Het lijkt of er iets in ons is gestorven, of we ontheemd zijn en willen terug thuiskomen. De ervaring van het schijnbaar verliezen van een connectie met het hogere werd uitgebeeld in oude beschavingen door de dood van Arthur, in Egypte, door de dood van Osiris, in christendom de dood van Jezus, in vrijmetselarij de dood van Hiram Abiff. De relatie tussen de twee is het contrast van Jezus, symbool van spirituele dood en wedergeboorte die geen beperkingen heeft en Thomas (tweeling) de geïncarneerde zelf die niet kan geloven en blijft twijfelen. Het draaide telkens om contact te maken met die innerlijke, goddelijke vonk van gnosis, voorkennis, en dat verloren stuk van onszelf te laten herrijzen.
Alle hedendaagse Hollywood-films bevatten hetzelfde kernverhaal en dezelfde archetypes, de Reis van de Held, zijn dan ook de moderne versie van de druïden die met een wand van Holly-hout die kennis doorgaven (bv in the Matrix, Thomas die Neo wordt).

 

Afstuderen

Ook het hedendaagse schoolsysteem is gebaseerd op dat systeem, waarbij we gradueren, de cirkel volmaken van 360 graden. Er wordt een blad afgegeven waarop staat dat de student een meester is geworden, maar we blijven door het rollenspel in feite aan de leiband.


Het internet is een nabootsing van de 4e dimensie, van eindeloze creativiteit, waar we met mekaar verbonden zijn en niet gebonden zijn aan een lichaam of ruimte en tijd. Na de val, klimmen we stilaan terug omhoog. We zijn gedoken in de afgrond en moeten om thuis te graken, terug door dezelfde leegte, de afgrond waar we onze lagere zelf achterlaten. Een ego-dood, de oude identiteit, bekrompen persoonlijkheid achterlaten om onze geest als rechtmatige koning te kronen (de aangekondigde periode, in hoogdravende taal: vijfde koninkrijk, het koninkrijk van het vijfde element).

De spirituele dood/wedergeboorte van de zon en onze ziel werd altijd gevierd op 1 mei (zowel in heidendom, communisme, nazisme,..). Na wereldoorlog 2, symbolische totale destructie (holo-caust) die eindigde op 1 mei, wordt die aangekondigde periode op tv uitgebeeld, van vrede, tolerantie en hoger bewustzijn, een verlangen naar een andere manier van leven, in harmonie met natuur en anderen. Omdat we niet alert genoeg zijn, blijft het allemaal nog een manipulatiespel van acteurs op tv, schijnvrijheid en gecontroleerde nepverbondenheid. Het kunstmatige controlesysteem dat ons door en door kent, blijft testen of we klaar zijn voor ons eindwerk. Ze willen controle over het hart en die innerlijke stem, innerlijke wijsheid (Sophia) op allerlei manieren nabootsen en bedriegen (vooral digitaal, de reden waarom ze bv hun robots Sophia noemen). Een groot gedeelte zal slaafs meegaan in die zoete, kunstmatige, virtuele nepwerelden om zich daar een schepper te voelen of een gemakkelijke binnenweg nemen, willen ascenderen, afgeleid door egotrips en pijnappelklier-sektes, vermomd als opgehypte nepliefde en hippie-gezelligheid. In het probleem zit de oplossing: erkennen hoe ver de manipulatie gaat, de schaduw in ons onderbewustzijn integreren (het zijn wijzelf die het ons zo moeilijk hebben gemaakt) en de werkelijkheid hercreëren, met voeten op de grond maar met vertrouwen op ons ware zelf, winnen zonder strijd.

 

Verovering in 3 stappen

 

back