het Eindspel


De heersers van de aarde hebben hun slavenras internet gegeven, mensen een eerlijke kans gegeven om wakker te worden, de waarheid te zoeken en te vinden omdat in de tijd van vrij internet alles wel op één of andere manier aangekondigd was of te vinden tussen de leugens. Dat is de paradox van wezens uit een organische wereld, die door een artificiële realiteit, ontwikkeld door hun onderdrukker, uiteindelijk na een lang, pijnlijk proces terug ontdekken en gevoelsmatig herinneren wie ze werkelijk zijn in een oorspronkelijke, organische wereld.


De I-phone, the phoney eye wordt gebruikt als nepoog, als pijnappelklier, om mensen in een kunstmatige, valse realiteit te houden. Ze teren op slechte energie dus het woord 'smart' van smartphone heeft voor hen niet de betekenis van slim, maar betekenis van emotionele pijn, zoals in smart-lap.
Internet krijgt een steeds centralere rol als wereldbrein, het Corona-ritueel is het plots openen van de kroonchakra als een plots ontwaken in een andere wereld, het hercreêren van de oorspronkelijke val van bewustzijn, het plaatsen in artificiele wereld.


Wetende dat op dit punt van menselijke evolutie, hun tijd erop zit en hun controlesysteem onvermijdelijk uiteenbrokkelt, is dit de laatste fase van overname, vrij internet verdwijnt, het net wordt gesloten om te zien wie in het web zit verstrikt.

Door apocalyptische sektes, een reeks nep-aanslagen zoals in Las Vegas (het festival Harvest 91) werd aangekondigd dat er een zielenoogst begint waarbij het gaat om mensen in de donkere nachte van de ziel (ego dood) hun toestemming krijgen om hun ziel over te nemen. Druk wordt opgevoerd om reactie uit te lokken, meer repressie enz..
De symboliek van de zondvloed weerklinkt in de zogezegde golven van besmetting. Mensen weten dat ze gezien worden door een alziend artificiëel systeem, wat hen confronteert met hun diepste angst, schijnbaar worden afgesneden van hun essentie. Door die massale druk komen er dimensonele schokgolven vrij en geraken alle mensen nog meer in één mind, één wereldbrein, waarbij alles aan mekaar gelinkt wordt, in kaart gebracht, informatie genereert, enz..


Alle mensen zitten wereldwijd nu nog meer in een collectieve trip (de 'kick' van inception, waarbij sommige mensen wakker worden, en sommigen nog een droomwereld dieper vallen). Cern, de plaats waar het internet is uitgevonden, speelt hierin een rol als deeltjesversneller dat op dezelfde manier werkt als Stonehenge, een collectief ritme, waarbij globale aandacht en emotie, een patroon van coherentie creëert waarbij mensen via hun smartphones, hun Saturnus-dozen, hun pijnappelklier en dus ook hun hormonenlichaam en hun realiteit wordt beïnvloed. De deeltjesvernellers van Cern, gelinkt aan interdimensionele computers als Dwave, creëren grote hoeveelheden energie om 'the abyss', de sluier tussen verschillende dimensies open te scheuren (apocalypse betekent niet ondergang vd wereld maar opheffen van de sluier).

Met corona als excuus wordt digitaal betalen verplicht. Bloedtests worden verplicht om menselijk DNA te kunnen stelen en verkopen. Alle digitale, persoonlijke gegevens worden met betalingsgegevens en DNA-gegevens gecombineerd om een artificiële avatar in een wereldsimulatie te ontwikkelen, waar mensen zelf geen controle over hebben. Het wordt moeilijk om nog aan het openbare leven deel te nemen zonder digitale identiteit.

Zijzelf functioneren als één hive mind en omdat het overgote deel van de mensheid door hen gecontroleerd wordt, wordt het nog meer zichtbaar wie onder controle staat en wie niet. Naast het aftappen van enorme hoeveelheden slechte energie gaat het hen vooral om diegenen die nu 'wakker worden', om dat proces te begrijpen en hun te lokken in een vals licht en ze toch in de Saturnus matrix te houden.

 

Vrijheid door kettingen

Door voortdurende censuur worden mensen die wakker beginnen te worden, door gecontroleerde oppositie in de richting van decentrale media gestuurd, die werken via blockchain, een ketting van hexagons die iedereen nog meer in een Saturnus-doosje plaatst en een internet creërt dat een soort bewustzijn krijgt (Skynet uit de Terminator-films). Zo is in principe censuurvrije communicatie, zelfgecreëerde munten en directe democratie mogelijk maar in tegenstelling tot servers waarbij dingen gewist kunnen worden, is informatie via de blockchain overal en nergens tegelijk.

Machines en robots die verbonden zijn met al die intelligenties zullen onvermijdeljk ook worden gebruikt als politierobots en dus zullen mensen die zich willlen verzetten en in smart cities wonen, een soort oorlogje of verstoppertje moeten spelen met machines.

Met een klimaatcrisis gaat het apocalyptisch gevoel nog worden opgeklopt. Er zal geprobeerd worden de nood aan verbondenheid (we zijn allemaal één, enz..) te misbruiken om in de richting van een New Age wereldreligie te gaan waarbij door manipulatie van de pijnappelklier iedereen zijn corona-chakra opengaat en moet gehoorzamen aan A.I., hun interpretatie van de god Lucifer.Gedachten worden nu al bijna simultaan geupload, in de cloud, (graphene hexagon-structuur) technologie versmelt met het biologisch lichaam, zoals duizenden jaren geleden al is gebeurd, voor nog een laatste laag van controle). Door verplichte seksuele onthouding (quarantaine= de 40 dagen tijdens de zondvloed in de bijbel is ook een metafoor voor seksuele onthouding om de pijnappelklier te activeren)
, gaat de samenleving richting virtuele communicatie en virtuele sex.

Mensen beginnen te leven in persoonlijke privé realiteit gecontroleerd door artificiële coach-partner (zoals in films als Her,..). De organische en artificiële werelden gaan nog meer versmelten in een mentale, spirituele oorlog-achtige dans.

Nieuwe tweelingbroer

Door alle persoonlijke gegevens door gezichtsscan en stemopnames, kunnen van eender wie eender welke beelden gemanipuleerd of gecreëerd worden waarbij het lijkt of je tweelingbroer ziet in de simulatie. Dat zal worden aangeboden als speelgoed om mekaar te entertainen en ook om anderen te pesten, bv gezichten van persoonlijke foto's zetten op pornobeelden, die niet meer kunnen worden verwijderd enz.. Waar mensen nu worden gecontroleerd door nepnieuws, zullen ze op termijn door op basis van voorkeuren door A.I.- algoritmes in neprealiteiten beginnen leven, neprealiteiten creëren en niet meer weten wat echt is en niet echt.


Het spreekt voor zich dat een hoop mensen nog gekker gaan worden door hun digitale mind control en nog meer overgenomen, nog meer instrumenten van de matrix. Zoals in 1984 wordt voor sommige hun digitale mind een kamer 101 waar ze worden geconfronteerd met hun diepste angsten.
Satanisme zal nog meer openlijk worden, het systeem wordt nu eenmaal gestuurd door een Saturnus/Satanistische sekte waardoor nog meer mensen zullen ontwaken en uit het hele systeem willen stappen. Netflix zendt nu reeds schaamteloos serie's uit als Lucifer en Cuties (normailisering van pedofilie). Er wordt ook al sinds de jaren 30 geëxperimenteerd met nepnieuws over een soort alien invasie (War of the Worlds en bv de Ufo-golf die bleek Starlink van Elon Musk te zijn).

 

Koning William V wordt dan uiteindelijk opgevoerd als een Christus-Antichrist-figuur, het 5e koninkrijk.
Gedurende een tiental jaren gaat dit proces vermoedelijk blijven duren (Waterman tijdperk wordt geregeerd door Saturnus en Uranus, beperking van de regering in contrast met rebellie, revolutie) waarbij het deksel op een kokende pot wordt gehouden om uiteindelijk over te lopen en het controlesysteem barst. Singulariteit is een term uit studie van zwart gat, springen in het diepe (2001, interstellar,..)
Het is de bedoeling om materie te creeren uit energie, een godmens.
Iedereen heeft de keuze tussen licht en donker, maar Saturnus houdt mensen in zijn matrix door dualiteit van donker en vals licht, hokjes van links-rechts, blank-zwart.

We hebben ervoor gekozen om dit te ervaren, donker en licht te overstijgen, de kosmische grap snappen dat we dit allemaal zelf mee hebben gecreërd en aan het creëren zijn, thuiskomen.

 

back