het Isis ritueel

De apocalyptische sekte Isis in Syrië, was gebaseerd op de Egyptische godin Isis die geassocieerd wordt met de ster Sirius (algemeen bekend in door jezuieten gecontroleerde vrijmetselarij). Isis, de weduwe met zwarte sluier, wordt aanbeden in de islam. Veel mensen werden daadwerkelijk gedood, maar met Amerikaanse wapens en om angst en verdeeldheid over Europa en de VS te verspreiden.

Het IS-logo was bijna identiek aan het IHS-logo van de jezuïeten. Jezuïetenmedia terroriseerden Europa met beelden van onthoofdingen en mannen die werden verbrand of verdronken in kooien. Koning Abdullah, koning van Jordanië, die deelnam aan het mediaritueel, werd opgeleid door Georgetown jezuïeten.

Jihadi John met als bijnaam de Black Beatle, is een verwijzing naar Book of Revelation, het boek van Johannes en Johannes de Doper, die volgens de mythe onthoofd werd, en aanbeden werd sinds het tijdperk van de Tempeliers (de wereldwijde Ice Bucket Challenge-hype paste in dit Johannes de Doper-ritueel). 

In het boek Openbaring, hoofdstuk 9, wordt een apocalyptische oorlog aangekondigd tussen het Romeinse rijk en een leger uit het oosten. Het is gerelateerd aan alle andere media-rituelen zoals de Revelation 911 Sharon Tate-moorden en natuurlijk 911 (ook een leger van het oosten, Isis = Al Quaeda in een nieuw jasje).

Een nep-aanslag werd in scène gezet in Parijs, gebouwd op meridiaan, de bar van Isis (Par-is), waar Diana stierf als moderne versie van Isis en waar Jeanette Bougrab de rol speelde van zwarte weduwe Isis. 

back