de Apocalypse (deel 1)

De Apocalyps

Apo-calypse is een ontsluiering, een openbaring, aangekondigd aan het zogenaamde einde der tijden. De term is vooral geassociëerd met het bijbelse Boek der Openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het dient als einde van de Bibel waar Genesis dient als begin. Zoals bij alle andere verhalen uit de bijbel, is dit concept volledig uit het raam gegooid, niet uit inzicht maar uit onwetendheid over de echte symbolische betekenis die vanaf het begin enorm versluierd werd om het alleen toegankelijk te maken voor de ingewijden.

Men sprak van het einde der tijden omdat in het begin van de 21e eeuw we dichter komen bij het einde van een astrologische cyclus van 26.500 jaar, waarbij bij elk kardinaal teken (Stier, Schorpioen, Leeuw en Waterman) wordt gezien als een scharnierpunt voor grote veranderingen. De apocalyps is net als astrologie, een onderwerp waarbij elke pseudo-intellectueel die zich 'nuchter', 'kritisch', 'wetenschappelijk' noemt, zal afhaken. Zij gaan hoe dan ook mee in het ritueel zonder het te beseffen, door wel mee te gaan in massapsychose over een apocalyptische sekte Isis, of een opgeklopte sezioensgriep en te spreken over de 'grootste crisis aller tijden', over nieuwe tijden waarbij niets nog hetzelfde zal zijn.

 

Het gaat veel trager dan je zou willen maar dit is wel de tijd waarin meer en meer mensen een openbaring krijgen 'hé wacht eens, het nieuws klopt helemaal niet..'. Het uitkomen van bijbelse voorspellingen is vooral een onderwerp waar Christenen enthousiast over worden omdat het hun geloof bevestigt in hun held Jezus Christus. Jezus staat voor de zon, de ziel, in het sterrenbeeld Ram, als het lam van God. Het is tot hiertoe de truk om telkens iedereen die aantoont dat nieuwsevents verwijzen naar de Apocalyps, af te doen als dolgedraaide christenen, als gekken met teveel fantasie, terwijl het irrelevant is wat je zelf gelooft en duidelijk is dat het de elite is die die obsessie heeft en niet andersom. Het concept van het nieuwe tijdperk is dan weer bijna volledig gekaapt door de New Age-sekte, die de komst van het nieuwe tijdperk zelf als een externe verlosser ziet.

Het Boek der Openbaring

De Kerk van Rome gebruikt de bijbelse voorspellingen in het Boek der Openbaring als een script, een draaiboek om voorspellingen over het 'einde der tijden' te ensceneren en te laten uitkomen. Het boek beschrijft het einde van een tijdperk, de ondergang van de oude wereld waar het goede zegeviert over het kwade. In alle monotheïstische godsdiensten (judaÏsme, christendom en islam) en andere sektes als Getuigen van Jehova, wordt dit einde van een cyclus beschreven. In het Boek der Openbaring worden voorspellingen gedaan in de vorm van een visionaire droom. De beeldspraak is zo vaag en complex dat de gemiddelde leek er eender wat in kan zoeken en herkennen. Voor hen betekent het de terugkeer van hun goden, de gevallen engelen.

Christendom degradeerde al snel tot de zoveelste pijnappelklier-sekte. De zeven kerken, de zeven trompetten, het openen van de zeven zegels zijn dus symbolisch voor de Hermetische kennis over het openen van de zeven chakra's. De twee getuigen zijn net als de Ark des verbonds, symbolen voor het gedeelte in de hersenen dat de pijnappelklier omvat.

De vier ruiters van de Apocalyps op 4 paarden is astrologische beeldspraak voor de 4 vaste tekens Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman die volgen op de 4 kardinale tekens Ram, Krab, Weegschaal en Steenbok. 22 hoofdstukken is een duidelijke aanwijzing voor Kabbalisten dat het symbolisme bevat die alleen begrijpelijk is als men kennis heeft van de Kabbalistische Boom des Levens met zijn 22 paden, verbonden aan de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Er wordt gewerkt met een aparte kalender, met 22-jarige cyclussen, los van de kalender voor de slaven die gewoon elk jaar een jaartje bijtellen en niet zien dat dezelfde rituelen continu herhaald worden.

Het boek kondigt een dag des oordeels aan, en een wederkomst van Jezus Christus die Satan opsluit en een duizendjarig rijk sticht. De rivier des levens met 12 vruchten is de Melkweg met 12 tekens van de Dierenriem.

De Hoer van Babylon

Een belangrijk element is de Hoer van Babylon. Al vanaf de reformatie van Luther werd de Hoer van Babylon die rijdt op een beest met 7 hoofden, gelijkgesteld met de Kerk van Rome, gebouwd op zeven heuvels. De leiders van de Kerk doet zich voor als volgers van Christus maar aanbidden Lucifer als de Hoer van Babylon, en dragen purperen en scharlaken gewaden, zoals in het boek is beschreven. In Crowley's Thelema-religie wordt zij Babalon genoemd. In westerse popcultuur beelden alle vrouwelijke idolen dit archetype uit.

De Antichrist

Een andere belangrijke hoofdrolspeler in het Apocalyps-verhaal is de Antichrist. Koning William gaat binnenkort de troon bestijgen om de rol te spelen van Antichrist. In hoodstuk 12 gaat het over een Rode Draak Satan die heel de wereld bedriegt: prins Charles vliegt rond met een vliegtuig met het embleem van een rode draak, enzovoort. In sommige manuscripten van het boek is het nummer van het Beest niet 666 maar 616 (samen 13), Diana en Obama zijn in 1961 geboren om de rol te spelen van de moeder van de antichrist en de valse profeet.

In het woord apo-calypse, zit ook al de betekenis van eclips, verduistering. Koning William is dan ook geboren exact op de dag van de zomerzonnewende, tijdens een zonsverduistering, getrouwd met Catherine, geboren exact op de dag van een maansverduistering. Zij zijn nu eenmaal pionnen van de Jezuieten die Saturnus aanbidden als de Zwarte Zon.

Het merk van het Beest (hoofdstuk 13)

Er wordt in hoofdstuk 13 een merk van het beest voorspeld, waarbij men niet kan kopen en verkopen zonder het merk van het beest. Alle produkten worden al verkocht met een barcode die 666 voorstelt. Met chips in I-phones en betaalkaarten, verplicht digitaal betalen en paspoorten met QR-code's is het uitkomen van die voorspelling ook niet veraf meer.

Paus Francis= het Beest (de Kerk van Rome)

Het boek spreekt over 8 koningen, Paus Francis is geen echte paus, maar een koning van het Vaticaan, een onafhankelijke stadsstaat en is niet toevallig de 8e koning van het Vaticaan ( in het boek regeert de 7e koning maar voor een korte tijd, vandaar het korte pausschap van Ratzinger). Paus Francis werd ingehuldigd op 3/13/2013, een verwijzing naar vers 3:13 waar het gaat over het beest ( de Kerk van Rome) dat terug tot leven komt, dezelfde stad die over de wereld heerste als in het begin van het christendom en het schrijven van het Nieuwe Testament. Prins William heeft ook een duidelijke hoofdwonde. In de beroemde Zapruder-video was het beeld waarop het hoofd van John F. Kennedy uit mekaar spatte, beeld 313.

In het boek wordt Jeruzalem opgevoerd in contrast tegenover Rome en Babylon, als heilige stad, de stad van God, vandaar dat Jerusalem ook een belangrijke rol speelt in het einde der tijden en belangrijke leiders in Israël ook door jezuieten zijn getraind. De regio rond Mount Hermon is nu eenmaal geassocieerd met de gevallen engelen, met Lucifer (=Berg Zion, aanbid door de zionisten van Israël).

Boek der Openbaring vers 9:11: 'en ze hadden een koning boven hen, de engel uit de bodemloze put, Abaddon, in het Grieks Apollyon'. Rituelen als de Sharon Tate moorden en 911 voor het Libertas-Lucifer standbeeld zijn pogingen om de abyss, de bodemloze put te openen, een soort ego-dood om te worden wedergeboren als godmens.

Het idee van de doden die terug tot leven gewekt zullen worden, wordt door hen op een transhumanistische manier geinterpreteerd, een wedergeboorte door digitale avatars, na het uitsterven van de oude soort.

De Nieuwe Aarde uit hoofdstuk 21 is een favoriet thema in de New Age kerk, meestal met utopische fantasieën rond zonne-energie.

Tijdsschema

Al vanaf het jaar 1000 heerste er paniek dat het einde der tijden was aangebroken (millenialisme). De hele oorlog tussen de reformatie en de Kerk werd al gevoerd met de beeldspraak van Jezus tegen de Antichrist.

In 1666 riep Sabatai Zvi zich al uit tot Messias/Antichrist.

Het mediaritueel van de Sharon Tate moorden kunnen voor de gemakkelijkheid best de 9:11 moorden genoemd worden, waarbij Charles Manson het Boek der Openbarig gebruikte als draaiboek en zichzelf als de Apollyon/Lucifer. Roman Polanski het jaar ervoor een film had gemaakt over de geboorte van de Antichrist.

In 1957 tekenen 6 landen het verdrag van Rome de krijtlijnen van de EU, het nieuwe Romeinse Rijk, om erna in 1993 nog eens 6 en in 2004 nog eens 6 landen toe te voegen.

1986 Tchernobyl (= 'wormhout'), 3e trompet.

Cern probeert met nucleaire experimenten een sleutel te vinden voor de bodemloze put om hun held Apollyon/Lucifer op te roepen.

Vanzelfsprekend was in 2001 9/11 een belangrijke stap in de richting om de voorspelling van vers 9:11 uit te laten komen. oorlog tegen Babylon (Irak), Bush als eerste ruiter van de Apocalyps (gevolgd door oorlog, honger en dood).

2010 de BP olielek, rook uit de bodemloze put.

Trump wordt als een trompet van de apocalypse, Antichrist-figuur opgevoerd ( de affaire met Stormzy Daniels is een verwijzing naar het boek van Daniel). Zijn schoonzoon Jared Kushner, wonend op Avenue nr 666, wordt duidelijk ook als een antichrist-figuur opgevoerd.

2017 zonsverduistering eclips.


 

back