Het Corona-ritueel (deel 2: Rise of planet of the apes)

Het zou stilaan moeten opvallen dat het 'nieuws' recyclage is van de film Rise of Planet of the Apes (2011), over een groep apen die zitten opgesloten, uiteindelijk utbreken, rellen veroorzaken en een virus verspreiden dat ervoor zorgt dat de maatschappij wereldwijd instort. In april, tijdens quarantaine kwam Michael Moore's nieuwe film uit: Planet of the Humans.

Het zijn 2 grote stappen voor de gelovigen van de 'nieuws'-kerk: toegeven dat het in scène gezet wordt en samen met Hollywoodfilms één grote, cynische manipulatietruc is van bangmakerij. Vreedzame betogingen worden niet toegelaten of genegeerd terwijl rellen in scène worden gezet en opgeklopt. Blank en zwart, links en rechts wordt tegen mekaar opgezet om een ritueel van chaos, angst en verwarring te creëren en meer repressie te rechtvaardigen.

De film uit 2011 is een remake van de film Planet of the apes die in 1968 uitkwam, een dag na 2001: A Space Odyssey, die hetzelfde thema behandelde: de evolutionaire overgang van aap naar posthuman/ uebermensch. Het motief van apen en een globaal virus keert ook terug in 12 Monkeys. De hybride bloedlijn die de wereld regeert, waant zich nu eenmaal superieur tegenover mensen zoals mensen tegenover apen. Het ziet er naar uit dat het de bedoeling is een soort bijbels Genesis te hercreëren (in de film noemt het biotechnologie-bedrijf waar het virus wordt ontwikkeld Gen-Sys), door middel van genetische manipulatie, een technologie die nu eenmaal stilaan op punt staat (CRISPR genbewerking).

Met toegang tot iedereen zijn DNA kan een nieuw soort gecreëerd worden waarbij de posthuman-soort zal neerkijken op de oude soort en de oude soort zich bedreigd zal voelen door de nieuwe soort die genetische upgrades hebben ondergaan. Die transhumanistische 'mutanten', mensen met gemuteerd DNA worden al lange tijd in Hollywood aangekondigd en verheerlijkt als godmensen (X-Men, Transcendence, Ex Machina,..).

De in scène gezette rellen zijn weer een nieuw excuus voor camerabewaking met gezichtsherkenning. Het is dan ook met technologie die gezichtstrekken registreert dat de apen in de film door acteurs zijn vormgegeven. Op de duur zullen mensen beginnen leven in een wereldsimulatie met digitale avatars.


Natuurlijk kan je het nep zijn van nieuws niet op één, twee, drie bewijzen, het is een individueel, lang proces van bewustwording. Je word je niet echt vrolijk van dat soort inzichten, maar dat kan je evenmin zeggen van het mainstream nieuws. Het is de eerste stap in het achterlaten van primitief gekibbel en ware, mentale bevrijding die veel meer effect heeft dan mee te gaan in het drama en voor nieuwscamera's wat staan roepen tegen politieagenten. Het collectief achterlaten van dat soort terreur en nonsens, en in de plaats plekken creëren waar rechtvaardigheid, privacy, authenticiteit, tolerantie en waarheid een centrale rol spelen, zal pas onze echte volgende evolutionaire stap zijn.

 

back