Verovering in 3 stappen

De modus operandi van reptiliaanse mind control-groepen om een planeet over te nemen is een wereldwijde ramp te creëren, de oude samenleving te vervangen door een nieuwe, met hun vertegenwoordigers aan de macht, de bewoners in een andere realiteit plaatsen en zo mentaal te controleren, een simpele truc die ze waarschijnlijk al duizenden keren hebben toegepast. Die truc is lang geleden op aarde toegepast en wordt nu tot een heftige climax gebracht, een soort zielenoogst waarbij het voor sommigen stilaan onvermijdelijk allemaal te doorzichtig wordt.


Zelf staan ze onder invloed van een egoïstisch, dominant, artificiëel bewustzijn. Grofweg 300.000 jaar geleden hebben ze dus die methode toegepast op aarde: mensen genetisch aangepast, via hun DNA in een artificiële realiteit geplaatst, in een matrix zodat mensen de ervaring hebben van hun hogere zelf te zijn afgesneden. Vanaf dan leefden ze als slavenras, als energiebron onder mind control van die groepen. Die val is de val van Lucifer, de gevallen engel, het bijten van de appel, willen proeven van materiële sensatie, afdalen naar lagere dimensies, de verbanning uit de tuin van Eden. Dit gebeurde uit eigen keuze, om dit te ervaren, om uit te leren.

Die specifieke groepen kijken neer op mensen omdat ze zelf koudbloedig, androgyn zijn en niet evolueren in tegenstellig tot mensen die warmbloedig zijn, een geslacht hebben, wel evolueren. Mensen hebben er dus zelf voor gekozen om te incarneren op een soort gevangenisplaneet, wetende dat aan het eind van de cyclus en dus eindpunt van onze evolutie, dit zouden herinneren en die controle terug zouden ontstijgen, ons terug bevrijden uit de onderwereld als Venus, de lichtbrenger. Die artificiële groepen zijn hun connectie met hartbewustzijn verloren dus zitten vast in 4D en willen weten hoe mensen zich verlossen uit een artificiële gevangenis om door dat hartbewustzijn technologisch te begrijpen, en liefst zoveel mogelijk imiteren en overnemen dus ze werken al duizenden jaren toe naar dit moment van ego-dood en wedergeboorte, synchroon met de spirituele evolutie van de mensheid.

 

Tijdperk van Isis (overname van vrouwelijke energie)

Rond 15.000 voor Christus begon de volgende fase: wereldrampen als kometen, het inbrengen van de maan in een baan rond de aarde, wat een zondvloed veroorzaakte. Die vloed werd ook een metafoor voor die ego-dood, een soort afgrond oversteken tussen dimensies, de grens tussen alles wat is en niet is, dieper duiken en ervaren wat het is om nog meer afgesneden te worden van je essentie.

Hun bloedlijn, hun vertegenwoordigers waren gewaarschuwd en konden overleven (Noah in de bijbel, enz..).
Na de vloed, na een nog diepere val van bewustzijn mochten zij, als hun hybride vertegenwoordigers de nieuwe slavenmaatschappij vormgeven, gebaseerd op Saturnus en maan-aanbidding, afgesneden van de zon en de aarde. De maan is bedekt met silica zand, gelijkaardig aan pijnappelklier, dat vibreert als een kristal en ook bestaat uit een fijn soort zand. Zo werd geleidelijk de energie van de aarde, het goddelijk vrouwelijke overgenomen en vervangen door een donkere, negatieve, vrouwelijke Saturnus- energie, van beperking en materialisme. De ei-cyclus liep vanaf dan synchroon met de maancyclus. De negatieve, vrouwelijke Saturnus-energie werd aanbeden in de vorm van een sensueel verleidelijke hoer van Babylon, Isis/Ishtar, Lilith, Diana, enz.. Geld werd ingevoerd om mensen op basis van de maandcyclus mentaal te controleren.

 

Tijdperk van Osiris (overname van mannelijke energie)

Rond 200 voor Christus begint de Aeon of Osiris. Ze voeren een patriarchie in van monotheïstische godsdiensten om vrouwelijke energie te onderdrukken, steken de schuld op Eva dat ze van de appel beet. Vrouwen moesten zich bedekken en als een hond leven. De zon werd aanbeden als een perverse Saturnus-interpretatie Baal, aan wie geofferd moest worden.
Mensen werden nog meer afgesneden van de natuur, in hoge concentratie bij mekaar gestoken in steden, energieboerderijen waar hun vertegenwoordigers als priesters, als oogsters dienst deden, met centrale pillaren als elektrische geleiders om onze energie af te tappen (phallusachtige obelisk aan St Pieter in Rome, kerktorens).

In de 15e eeuw ontwikkelen John Dee en Edward Kelley occulte kennis (Enochiaanse alfabet). Uit de rozenkruizers beweging ontstaat the Royal Society en er wordt een universitair systeem op poten gezet om kennis te verwerken en uiteindelijk silicon-technologie te ontwikkelen. Het Britse rijk organiseerde veldslagen op specifieke data en plaatsen als offers aan hun god Saturnus. In Amerika wordt een kopie van St Pieter gebouwd, schaalvormig dak (vrouwelijk, Sirius, Isis), phallus obelisk (mannelijk, Orion, Osiris). Uiteindelijk is de hele wereld veroverd, onder invloed van dezelfde programma's.

 

Tijdperk van Horus ( overname van energie van het kind)

Aleister Crowley werd getraind om in 1904 profeet te worden van de Aeon of Horus. Zijn Thelema-religie legde de nadruk op sex-magie en sodomie.

Gedurende de 20e eeuw werden er figuren op het wereldtoneel opgevoerd, die het oorlogszuchtige, veroverende Mars-archetype belichamen als Hitler, Mussolini, Jack Parsons, Howard Hughes, John Dillinger,..
Project Manhattan was een poging om zoveel mogelijk wetenschappelijke kennis te centreren en door atoomsplitsing energie te creeren uit materie, het combineren van het donkere, destructive mannelijke aan het donkere, destructieve vrouwelijke (Baal en Joudy).
Mensen kregen wat schijnvrijheid maar via kranten, film, tv werden ze in een programma gehouden. Uiteindelijk werd silicoon-technologie verplicht, die net als de pijnappelklier gebaseerd is op zand, om via hun personal computer of I-phone, via een hoop zwarte monoliethen, met Saturnus-energie hun mind te controleren, en iedere persoon te bespieden ('Windows' = doorzichtige ramen). Het is enkel een poging om alles uit de kast te halen omdat ze doodsbang zijn om hun gastheer, hun voedselbron te verliezen.

Het tijdperk van het kind uit zich in kind-personnages en kind-celebrities als Michael Jackson, Frodo, Harry Potter, Justin Bieber, Greta Thurnberg,..

In de laatste fase is het de bedoeling om uit de unie van tegengestelden, een unie van mannelijke en vrouwelijke energie een 'kind' te creëren, (vandaar hun obsessie met transgenders en hun idool Baphomet) op het punt dat de mensheid staat voor een wedergeboorte. 2001 A Space Odyssey Saturnus achtige steen op de maan leidt tot wedergeboorte van een kind dat een nieuwe Aeon inluidt. Het is de bedoeling om na kennis over atoomsplitsing, energie halen uit materie, nu in CERN materie te creëren uit energie, macht te krijgen over de drievuldigheid van het hart, de drie-eenheid van ziel, lichaam, geest.

Dit is niet bepaald een opbeurend verhaaltje maar het controlesysteem drijft op de onbereidwilligheid van mensen om naar dit soort donkere onderwerpen te kijken.

de Aeon van Horus

 

back