Geschiedenis van de vrijmetselarij


De eerste mysterie-religie's

De Arische druïden van Atlantis voeren rituelen uit tijdens de winter- en zomerzonnewende, de dood en wedergeboorte van de zon en moeder aarde. Verschillende leren over spirituele bevrijding uit dit multidimensionale controlesysteem worden doorgegeven maar gecorrumpeerd door de één-oogcultus van Saturnus. De leer is gebaseerd op het verkennen van de innerlijke wereld, het innerlijke pad, naar de onderwereld gaan zoals de cyclus van de zon en de planeten. De Noordster bovenop de hemelpool of Sirius als het goddelijke vrouwelijke wordt beschouwd als een gids naar de innerlijke wereld (as above, so below).

Na de zondvloed ontstaat uit de overblijfselen van een mondiale cultuur met kennis van heilige geometrie en leylijnen, de Sumerische (Sum-Arische) en Egyptische beschaving.
De Egyptische mysteriereligie Isis / Osiris wordt onderwezen in Un of On (later Heliopolis genoemd, stad van de zon).

Ze hebben kennis over DMT en de pijnappelklier (het oog van Horus). Ze bouwen 3 piramides, parallel met de 3 sterren van de riem van Orion, het goddelijke mannelijke met de piramide als phallussymbool, dat staat voor het vervolledigen van het Grote Werk, een spirituele dood en wedergeboorte. De Egyptenaren vereren Orion-Osiris, als een stervende, herrijzende god, als een stier en slachten die heilige stieren geregeld om de vruchtbaarheid te garanderen. 
De staf van Osiris, vastgehouden door farao's, wordt later het vraagteken ?.
De spirituele kennis van het bouwen van een spirituele tempel om de vereniging met 'god' te bereiken, ontwikkelt zich tot een systeem van moraliteit, versluierd in allegorie en geïllustreerd door symbolen, die de kennis beschermt voor de vulgaire massa.

De cyclus van dood en wedergeboorte wordt geïllustreerd door de dood van Osiris en Isis die nieuw leven schenkt. Osiris staat voor de zon, het mannelijke, Orion, Isis staat voor de maan, het vrouwelijke, Sirius. De god Typhon staat voor een derde kracht, vernietiging, dood, het teken van Schorpioen. In rituelen worden deze 3 krachten opgeroepen als L-isis groei, V-Typhon vernietiging en X-Osiris herrezen.
Een tempel wordt gebouwd in Libanon, vlakbij de berg Hermon, de 33ste breedtegraad waar zogezegd Lucifer op aarde viel.
1400 voor Chr. in Amarna, transformeert de Egyptische pharao Achnaton, de bijbelse Mozes de mysteriereligie tot monotheïsme, aanbidding van het Ene, alles wat er bestaat, in de vorm van de zon.
In Babylon evolueert de mysteriereligie tot aanbidding van Isis als een donkere godin, de hoer van Babylon.
De heilige farao-bloedlijn = de Tribe of Dan (DAN is een anagram van DNA). Als de nulmeridiaan van Parijs wordt gebruikt, met een verschil van 2,5 met Greenwich, blijkt Dan te liggen op de 33e lengte- en breedtegraad. Dan= de hoogste sepirah kether, Pan, het Al, Mount Sion. Zoals de Nijl centraal stond in de Egyptische religie, als rivier van het leven, die de melkweg voorspellt, wordt in Israël de Jor-daan rivier beschouwd als de rivier van het leven, de kundalini-energie die door het lichaam stroomt (de geboorte van Christus in Nazareth als een symbolisch proces in het lichaam). Wanneer de Tribe of Dan zich verspreidt of beter gezegd, terugkeert naar Noord-Europa, heeft de Donau een vergelijkbare betekenis. In bijbelse voorspellingen wordt de Tribe of Dan (symbool van bijenhoning) beschouwd als de bloedlijn, waaruit de bijbelse Christus/Antichrist zal voortkomen.

In de Griekse Orpheische, Eleusische en Dyonisische mysterie's, wordt de cyclus van het gaan door de onderwereld, uitgelegd door de mythe van Persephone, die door Hades ontvoerd wordt naar de onderwereld. In de mysterie-school van Pythagoras is 10 een heilig getal, de boom des levens met 9 bollen wordt in kabbalisme omgekeerd tot de boom des doods met 10 sepiroth. De Grieken noemen God de architecton, de meester-vakman.
In Rome komen sekten samen voor de Mithraïsche mysterie's, met bijeenkomsten in cryptes. De eerste joodse vrijmetselaars van Rome brengen naast hun bouwvaardigheden ook hun geheime religie's en riten met zich mee, die vanaf de tijd van Julius en Augustus Caesar in het Romeinse rijk zouden worden opgenomen. Ze worden vrije mannen genoemd en krijgen een speciale belastingvrije status onder veel van de Romeinse keizers, de reden waarom de Latijnse term frygisch, wat 'vrijen' betekent, later verandert in vrijmetselaars. Ze worden beschermd onder Julius Caesar die die joodse vrijmetselaars opdracht geeft om Romeinse tempels te bouwen en synagogen te stichten. Ze worden toegelaten tot de colleges van bouwers, en die eerste Romeinse Joden onderwijzen Romeinen met hun kennis van de geheime mysteriereligie's van het Oosten.
In 70 voor Christus schrijft  Vitruvius Pollio, een vrij-man, 'De architectura', opgedragen aan Caesar. Augustus wordt gezien als het kind uit het huwelijk van oost en west (kind van Julius en laatste pharao Cleopatra), eerste keizer van Rome. Het Chi-Ro-kruis (vereniging van man en vrouw) van de christenen, de sleutel van Salomo van de joden, wordt het Px-symbool van Pax Romana, het Romeinse rijk als synoniem voor de heilige hemelpool van innerlijke vrede en orde.

Nimrod wordt beschouwd als een metselaar, met het plan om de toren van Babel te herbouwen, in opstand tegen God.

De joden komen in opstand tegen Rome, en in 70 na Chr. vernielen Romeinse legers onder generaal Titus, Jeruzalem en verwoesten de joodse tempel, het hart van de joodse religie, in vervulling van Christus' profetie in Mattheüs 24: 2.

Operatieve vrijmetselarij

Het middeleeuwse ambacht van bouwen bestond uit gilden van steenhouwers, bouwers met geheimen van heilige geometrie, over hoe bogen moeten wordt opgebouwd met de sluitsteen, aan de top van een gemetselde boog of gewelf, het laatste stuk dat de andere stukken van de boog laat dragen, symbolisch voor de pijnappelklier, het geactiveerde derde oog. Hoewel een gewelf niet zelfdragend kan zijn totdat de sluitsteen is geplaatst, ervaart de sluitsteen de minste spanning van alle gewelven, vanwege zijn positie aan de top, symbolisch voor de pharao's, de elite- bloedlijn bovenaan de machtspiramide. De menselijke ziel, het hart = de zon in het midden van de dierenriem, de sluitsteen in een boog of koepel.
Het gnosticisme verspreidt zich in Europa.
De Etrusken en de Maya's gebruiken de schedel en gekruiste botten als herinnering aan de sterfelijkheid van het fysieke lichaam, de onsterfelijkheid van onze ziel door wedergeboorte bij het kruisen van de galactische en celestiale evenaar.
926 ontwikkeling van de York-ritus . In de tijd van de opkomst van islam is kennis in de Arabische wereld over heilige geometrie, algemeen. Het jodendom, gefilterd door islam, bereikt Spanje met esoteristen als Raymond Lull.

Operatieve vrijmetselarij bestaat uit architeturale kennis, gebaseerd op heilige geometrie, met het tempelgebouw als metafoor voor mens en universum.
Vrijmetselaars maakten deel uit van het begin van de middenklasse.
1099 militaire Orde van Sint-Jan, Ridders van Malta .
1126 Tempeliers. Een kleine groep kruisvaarders leert van de legers van Salahadin de aanbidding van Baphomet - de ster en de halve maan, de morgenster Venus (nog steeds gebruikt in de islam) en het bouwen van geheimen door middel van heilige geometrie en wiskunde.
1244 Katharen worden belegerd in Montsegur (gnostici die een gecorrumpeerd eucharistisch ritueel gebruiken).
1304 Orde van de Kousenband, Sint Joris verslaat de draak van Draco.
Grimoire uit de jaren 1300 Key of Solomon, een voorbeeld van renaissance-magie, beïnvloed door joodse kabbalisten en Arabische alchemisten, met tekeningen om magische operaties voor te bereiden. Boek I bevat bezweringen en vloeken om geesten van de doden en demonen op te roepen en te dwingen om hen de wil van de operator op te leggen. Het beschrijft ook hoe men gestolen items kan vinden, onzichtbaar kan worden, gunst en liefde kunt krijgen,.. Boek II beschrijft verschillende zuiveringen die de operator (die "exorcist" wordt genoemd) zou moeten ondergaan, hoe ze zich zouden moeten kleden, hoe de magische instrumenten die bij hun operaties gebruikt worden, moeten worden geconstrueerd en welke dierenoffers aan de geesten moeten worden gebracht. Het bevat het magische vierkant van Saturnus met 25 letters, SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS opgeteld bij de eenheid = 26, de numerologische waarde van yhvh.
1314 legende van Hiram Abiff wordt gekoppeld aan de legende van Jacques de Molay, 23e grootmeester van de tempeliers (nr 23 het pad van de Gehangene)
1325 eerste gebruik van woord 'vrijmetselaar'. In Engeland wordt de ambacht van operatieve metselaars uitgelegd in de Old Charges , een verzameling van documenten, die gedragscodes, voorschriften, en geschiedenis bevatten.
1429 Orde van het Gulden Vlies, verbonden met de Griekse mythe van de Argonauten die naar het noorden trokken. Eerste moderne versie's van de Tarot en de Zohar.
1453 Constantinopel valt, toestroom van vluchtelingen en hermetische kennis naar Italië, georchestreerd door figuren als Cosimo de Medici. De Medici-familie verspreidt de Hermetische kennis als een moderne vorm van de cultus van Toth/Hermes/Mercurius.
1460 koning James III van Schotland, vrijmetselaar Robert Cochrane.
In de loge wordt met krijt op de vloer, een diagram getekend van de 4 windrichtingen, een kwadrant zoals de oude stad Jeruzalem, later weer weggedweild door de jongste leerling, de bucket-boy.
1492 Ferdinand 2 verdrijft joden, nog een toestroom naar het oosten, waar renaissance plaatsvindt.
1530 Heinrich Cornelius Agrippa 3 boeken over occulte filosofie: elementaire, hemelse en intellectuele magie. .
William Schaw onder koning James I Stuart, verzint een eigen occult alfabet (Transitus fluvii ).
1536 De families Farnese en Borgia creëren de orde van de Jezuïeten .
1540 militaire Orde van Malta en paus Pius III steunt de Sociëteit van Jezus, een Osirisch priesterschap, een leger om terug te krijgen wat Rome had verloren, en als uiteindelijk doel om een ​​wereldregering voor de paus in te stellen, vanuit de herbouwde tempel van Solomon in Jeruzalem (het doel van Achnaton/Mozes en zijn monotheïsme).
Loyola ging naar Jeruzalem, maar faalde. Zijn spirituele oefeningen zijn een instrument voor totale gehoorzaamheid, waarbij zwart wit is als de kerk het zegt, de omkering van het Luciferianisme.
1546 rozenkruisers Venetië. In Londen huurt de Cecil-familie de rozenkruisers John Dee, Francis Bacon in om propaganda te schrijven.
1549 De Corpus Hermeticum wordt opgedragen aan Charles de Guise Lorraine (wiens zus, de echtgenote was van James V van Schotland, familie van Mary, koningin van Schotland). Lorraine de Guise had oog op de troon van de paus, voor het publiek werd occulte kennis geassociëerd met vurig katholicisme van de Guise-Lorraine's.

1600 publicatie van de 'sleutel van Solomon', en de Lemegeton.
1603 Elizabeth 1 sterft op 69-jarige leeftijd, opgevolgd door koning James, de eerste van de katholieke Stuart-dynastie (Guise-Lorraine bloed), gilde van operatieve steenhouwers. Wanneer Engeland en Schotland verenigd zijn, sijpelen de Montgomery's en Hamiltons Engeland binnen. Noord-Schotse kennis, gecombineerd met John Dee's werk, duitse rozenkruisers verlichting (Valentin Andrea) en Guise-Lorraine's kennis wordt speculatieve vrijmetselarij.
1613 huwelijk Frederick V en Elizabeth Stuart,het begin van de 30 jarige oorlog en moderne tijd, het Romeinse rijk in vermomming van 'verlichte' heersers, in afwachting van de bijbelse Apocalypse, het duizendjarige rijk van Christus-Lucifer.
1618 alchemistisch huwelijk van Christian Rosencreutz, gebaseerd op de leer van Paracelsus die uitgaat van 3 alchemistische principes: zwavel, zout en kwik (het mannelijke, vrouwelijke en onzijdige).
1627 esoterische kennis verspreidt zich in Bretagne via Bacon en Marlowe. Er worden geheime genootschappen gevormd, tegen de paus en tegen de familie Guise-Lorraine. Francis Bacons 'New Atlantis' beschrijft het bouwen van een Huis van Salomon met wetenschappers als priesters, niet gebonden aan natuurwetten. De manifesten van de rozenkruisers van de Tübingen-kring (Johann Valentin Andreae) worden gedrukt in Kassel.
1636 oprichting van Harvard. De Sinclair-Stuarts die van Bretagne naar Frankrijk werden verbannen, samen met de Schotse adel, maken plannen om Charles II Stuart weer op de troon te zetten, onder het mom van een vrijmetselaarsloge. De symboliek van het doden van Hiram Abiff wordt gebruikt door de vrienden van Charles I om zijn dood te wreken en zijn zoon op de troon te zetten. Zijn echtgenote leeft in het hof van Den Haag in ballingschap. De Schotse ritus is dus nauw verbonden met de katholieke Stuarts.
1641 Robert Moray lid van lodge Edinburgh, getrouwd met Sophia Lindsay. 1646 Elias Ashmole, toekenning van vrijmetselaarswoord Boaz en Joachin (mahabone merg in het bot), speculatieve vrijmetselarij.
1660 wordt de alchemie en het kabbalisme van the Invisible College, de Royal Society , bestaande uit alchemist John Wilkins, Elias Ashmole (beïnvloed door George Wharton), Robert Moray (ook de eerste vrijmetselaars - bezig met het herstellen van de Stuart-dynastie), 'Rozenkruisers'-vluchtelingen uit Duitsland, Samuel Hartlib, Theodore Haak en later Isaac Newton.
1666 het satanisme van Sabatai Zvi, Sabbatiaanse kabbala, zoals ontwikkeld door Nathan van Gaza, is een directe voortzetting van de leer van Isaac Luria. Jacob Frank en zijn volgelingen aanbaden de Maagd Maria, de Maagd van Częstochwa of de Zwarte Madonna van Polen, die Frankisten associeerden met de Shekinah. De cultus van de Zwarte Madonna is een vorm van een verering van het Goddelijke Vrouwelijke, en in verwijzing naar de kabbalistische theorie over de partzufim of 'gelaatstrekken' paste het dus goed bij de sabbatiaanse frankistische beweging met haar seksuele mystiek.

Na the Great Fire in Londen wordt 80% van de gebouwen van de oude stad met de grond gelijk gemaakt, dus de behoefte aan operatieve metselaars is groot (bouwen van de kerk van st Paul, Picadilly, Royal Exchange, ..).

1685 architect Christopher Wren (Royal Society) grootmeester, verenigende kracht in de Engelse samenleving.
1694 Rosslyn Chapel Walter Sinclair van Schotland (afstammeling van Merovingers, Robert the Bruce) tempeliers die kabbalistische kennis en luciferiaanse bloedlijn beschermen. Michael Ramsay werd een vertrouweling van de Franse regent, Philippe d'Orléans, die hem in de ridderlijke Orde van Sint-Lazarus opnam. Vanaf dat moment stond Ramsay bekend als 'Chevalier', tutor van de jonge Charles Stuart.
1715 James III probeert de troon terug te winnen van Schotland, maar faalt, loges zijn de perfecte geheime ontmoetingsplaatsen voor Jacobites, de volgelingen van James II (chevalier Michael Ramsay, docent van Bonnie Charlie Stuart, maakt een theoretische verbinding tussen ridderordes van de kruistochten, de Tempeliers en de ridders van Sint-Jan en de vrijmetselarij, wat leidt tot heropleving in Frankrijk, de Schotse ritus) lid van Gentleman's Club of Spalding zoals Desaguliers. Jacobisme, de belangen van de katholieke Stuarts en vrijmetselarij worden synoniem.

Speculatieve vrijmetselarij

1717 6 lodges worden samengevoegd om de Grand Lodge of London te vormen, op 24 juni, St John's Day (John the Baptist = zomerzonnewende wanneer de zon wordt onthoofd, de dag van de slag bij Bannockburn, waar Robert the Bruce werd geholpen door Tempeliers) bij Charles street, nabij St Paul. Hun systeem bestaat uit 2 graden, Craft en Fellow Craft.

Ze traceren hun oorsprong tot de gilden van middeleeuwse bouwers en metselaars en zelfs Adam-Kaïn-Noah-Nimrod-Nebukadnezar-Mozes als hun voorlopers, maar het systeem van speculatieve vrijmetselarij heeft, hoewel het dezelfde symboliek gebruikt, geen echte band met operatieve vrijmetselarij. De loge is een plan van jezuïeten om de macht terug te winnen na de Glorious Revolution, om de tempel van Solomon te herbouwen. Hun apron-schort is een vierkant + driehoek = 7 (materie + goddelijke).

De eerste grootmeester van de lodge is Anthony Sayer, grootmeester James Anderson.
2e grootmeester John Montagu (Royal Society, Order of the Kousenband, Order of the Bath, gehuwd met Mary Churchill).
3d grootmeester John T. Desaguliers, uit de rozenkruiserskring van Dee and Bacon en ook lid van de Royal Society of Sciences met Isaac Newton als president. 4e grootmeester Francis Scott, hertog van Dalkeith, 5e Charles Lennox, hertog van Richmond. In het begin zijn er maar 3 graden zoals middeleeuwse gilden, de cyclus van groei-dood-wedergeboorte.
De dood van Osiris = de dood van Hiram abiff, legende koning van Tyre, een stad op de 33e breedtegraad, zoals patriarch Noach stierf met een waardevol geheim (antediluviaanse, atlantische kennis) en 3 zonen. De ark is de koninklijke boog van de zon, 6 maanden lente en zomer, met het teken Kreeft als sluitsteen.

Anderson's 1723 Book of Constitutions. Engelse vrijmetselaars nemen de graad van meester over.
1725 Fellow Craft graad.
1726 st Thomas Lodge, Stuart partizanenheer Derwentwater.
De eerste loge in Ierland met John Montagu (pro huis van Hannover) als grootmeester.
1728 Schotse katholieken en Stuarts herwinnen invloed op de vrijmetselarij in Frankrijk. Philip Wharton (pro Stuart jacobites, volgelingen van James II) grootmeester, franse vrijmetselarij evolueert onafhankelijk van de britse. Het Britse systeem gebruikt alleen de graden Apprentice en Journeymen, De Schotse ritus legt meer nadruk op de Master-opleiding.
1730 eerste loge in Philadelphia.
1731 Desaguliers wijdt François, hertog van Lotharingen, in, de echtgenoot van keizerin Maria Theresia van Oostenrijk.
1733 eerste loge van St. John in Boston (Henry Price), Charles Sackville sticht eerste loge in Florence, Italië. Eerste vermelding van een Schotse meester.
1734 loge in Georgia, op de 33ste parallel met James Oglethorpe, Benjamin Franklin grootmeester Pennsylvania lodge.
1735 lodge Aubigny, door Lord Weymouth, grootmeester van de Grand Lodge of London (bewijs dat de rivaliteit niet zo groot was, en veel vermenging plaatsvond).

1736 grand lodge in Schotland met William Saint Clair of Roslyn als hun eerste grootmeester, de laatste in de bloedlijn van erfelijke beschermers van de Schotse lodges.
1737 Ramsey-oratie, waarbij de vrijmetselarij aan de tempeliers werd gekoppeld in plaats van aan de gilden van steenhouwers; vrijmetselarij wordt in Frankrijk potentieel gevaarlijk verklaard en verboden.
1738 moderne vrijmetselarij - het Boek van Constituties wordt herzien om een ​​protestantse betekenis te hebben. De paus vaardigt een encycliek uit waarin elke deelname aan de vrijmetselarij onder dreiging van excommunicatie wordt verboden. Dit bleek grotendeels ineffectief om de vrijmetselaarsgroei onder katholieken te beperken en moedigde het zelfs aan onder protestanten.
1739 schisma in vrijmetselarij tussen antients, gelovend in de god van het Oude Testament en de moderne, gelovend in de Grote Architect van het Universum (de GAOTU).
1740 Rite of Perfection, ontwikkeld door jezuïeten. Vrijmetselaars-kandidaten worden niet langer in een loge ontvangen, maar in de stad Jeruzalem, niet het echte Jeruzalem, maar een administratief 'Jeruzalem', dat Rome typeert. Het wordt het kapittel van Clermont genoemd, ter ere van Lodewijk van Bourbon, Prins van Clermont, destijds grootmeester van de Orde in Frankrijk. Bij de receptie van de Sublime Knights worden de laatste twee hoofdstukken van de Apocalyps aan de kandidaat voorgelezen, een beeld van de universele monarchie die de jezuïeten hoopten te vestigen.

1740 Moederloge in Duitsland (met Frederik de Grote en Ferdinand Brunswick).
Jezuïeten infiltreren bij de rozenkruisers, plotseling verschijnen er Tempeliers en Schotse Stuart-getrouwen onder aristocratische vrijmetselaars.
1743 graad van Knight Kadosh, tempeliersinvloed, wraak voor Jacques de Molay.
1744 In een Dublin-pamflet, A Serious and Impartial Inquiry into the Cause of the Present Decay in Free Masonry in the Kingdom of Ireland, worden ' Royal Arch Masons ' voor het eerst genoemd.
1747 Orde van het goud- en rozenkruis in Berlijn, 9 graden gebaseerd op de kabbalistische levensboom, Frederik Willem II en Wollner.
1749 De eerste rang van ridderschap, de Ridder van het Oosten.
1751 lodge Pennsylviana, eerste grand loge US, antient lodge rivaal aan de grand lodge van 1717. George Sackville grandmaster lodge of Ireland. Zijn zoon, ook metselaar en zijn bewaker Cromwallis beginnen een lodge in Nova Scotia, met James Wolfe die de Fransen versloeg, en Thomas Degaliers. 

1753 De Royal Arch-graad wordt voor het eerst verleend in Fredericksburg Lodge, Virginia.
1754 Na de reformatie, pogen de katholieken om invloed te herwinnen. Ontwikkeling van de Schotse ritus in Parijs. Het college van Claremont (jezuïetenschool Clermont) bedenkt zeven graden met Etienne Morin, handelaar in West-Indië.
1758 rite van 25 graden, rite van perfectie door Chevalier Andrew en Michael Ramsay, de Schotse tutor van Prins Charles Edward, de Young Pretender. Deze graden boden een ontmoetingsplaats voor degenen die in ballingschap in Frankrijk waren, die aanhangers waren van de Stuarts en plannen maakten om James II en zijn zoon weer op de troon van Engeland te zetten.
1756 Grand Orient Nederland.
1760 Schotse ritus in Frankrijk breidde zich uit tot 15 graden, Elu, het naspelen van de moord op Hiram Abiff en de vervolging van zijn huurmoordenaars. De hoogste graad van de rozenkruisers: het graf van Christus met het woord Emmanuel en INRI als verloren woord. Een eed wordt gezworen op het evangelie van Johannes. 
1761 Stephen Morin wordt aangewezen om de Rite in de Nieuwe Wereld te introduceren. Hij voert de Rite voor het eerst in, in Kingston, Jamaica en in San Domingo. Op het vasteland worden loges opgericht in New Orleans, LA in 1763, in Albany, NY in 1767, in Philadelphia, in 1782, en in Charleston, in 1783.

1763 Morin richt de 'Orde van het Koninklijk Geheim' op.
1764 Rite of Strict Observance baron von Hund, adviseur van de Habsburgse keizer, die aanspraak maakte op de voorouders van de tempeliers, aangepast aan de Duitse smaak, ontbonden in 1782 (Dolgorukov-grootvader Blavatsky).
1769 Thomas Dunckerly graad van mark master in Engeland (Royal Arch met de drievoudige Tau, symbool van Saturnus, ook in het embleem van de jezuïeten)
St Andrew lodge (Schotland) graad riddertempelier (Joseph Warren, John Hancock, Paul Revere). De Virginia Assembly, ingegeven door Patrick Henry en Richard Henry Lee (beiden vermeende vrijmetselaars).
In de Zevenjarige oorlog vecht Charles de Bourbon (Frankrijk, dezelfde Farnese bloedlijn die jezuïeten stichtte) tegen Brunswick (moederloge Duitsland), eindigend in een verdrag van Sint-Petersburg, Hamburg, Parijs.
1770 Johann Wilhelm Kellner von Zinnendorf sticht de Grootloge van Duitsland met leden Knigge, Ernst Saxe Coburg, Johann Biester (Duitse verlichting), von Scharnhorst en Donnersmarck (generaal in Napoleontische oorlogen) en hanteert een licht gewijzigde vorm van de Zweedse ritus.

1773 Louise Philippe d'Orleans grootmeester, Grand Orient de France (lodge de Bussy en lodge of Radclyffe, pro Stuart Wharton). Na maçonnieke schisma dwingen Franse vrijmetselaars de onderdrukking van jezuïeten af (door paus Clemens xiv, koning George I, afstammeling van Sophia Stuart, huis van Hanover onder controle van jezuïeten), behalve in Beieren onder Frederik II (waar ze 41 jaar clandestien blijven opereren).
In 1772 vallen twee prominente vrijmetselaars, John Brown en Abraham Whipple, een douaneschip aan voor de kust van Rhode Island en verbranden het, als start van Boston Tea Party.
1774 Frederik de Grote beschermt de Grootloge van Duitsland.
1775 Freemasons Hall Queen Street Grand Lodge London. Cagliostro eigen Egyptisch graad, coulomb of duif. Beide kanten van de oorlog zijn metselaar, kiezen 19 april, de datum van offers aan Baal, een nep-oorlog als overgang naar de Amerikaanse onafhankelijkheid, om een ​​nieuw Atlantis te bouwen, een nieuw Romeins rijk. Vrijmetselaar Clinton Cornwallis (George III, Lord North, George Sackville).
Baron Gotthelf von Hund (1722-1776) richt de Order of Strict Observance op en claimt het bezit te hebben van geheime Tempeliersdocumenten, die naar verluidt bewijzen dat zijn bevel de wettige Tempeliersopvolging vertegenwoordigt.

1776 illuminati Adam Weishaupt, docent aan de jezuïetenuniversiteit van Ingolstadt. Knigge komt met een nieuw systeem, gebaseerd op de geschriften van Christoph Meiners over Griekse mysteriescholen.
Klasse I - De nursery, bestaande uit de Noviciaat, de Minerval en Illuminatus minor.
Klasse II - De maçonnieke cijfers. De drie "blauwe loge" -graden van Apprentice, Companion en Master werden gescheiden van de hogere "Schotse" graden van Scottish Novice en Scottish Knight.
Klasse III - The Mysteries. De mindere mysteries waren de graden van Priest en Prince, gevolgd door de grotere mysteries in de graden van Mage en King. Het is onwaarschijnlijk dat de rituelen voor de grotere mysteries ooit zijn geschreven. Ingolstadt als het nieuwe Eleusis.

Onafhankelijkheidsverklaring, op 4 juli, het aphelion van Sirius, de ster van de dood (Jefferson en Adams stierven beiden op 4 juli).
9 van de 56 mannen metselaar: Whipple, Walton, Ellery (lodge Boston), Franklin, Paine, Hooper, Hewes, Stockton, Hancock (beschermeling van Samuel Adams, neef van John Adams). Onafhankelijkheidsverklaring 13 van 39 metselaar, 33%.
Benjamin Franklin, bijgestaan ​​bij de inwijding van Voltaire, in de Lodge of the Nine Sisters in Parijs, st john lodge philadelphia, lodge pennsylvania, woonde bijeenkomsten bij van Francis Dashwood (Dilettanti society met Charles Sackville, rechtbank van Frederik van Wales), later bekend als Hellfire Club, eerste ontmoeting Londen 1746, later John Wilkes (motto 'doe wat je wilt' van Rabelais en later Crowley) rituelen, opgedragen aan Bacchus en Venus. De eerste bijeenkomst in Wycombe wordt gehouden op Walpurgisnacht 1752. Hij is ook lid van de Lunar Society in Birmingham van Erasmus Darwin. De verklaring is ook ondertekend door de jezuïeten-getrainde Charles Carroll, de rijkste man in ons, neef van John Carroll, president van de jezuïeten Georgetown University.
1777 d koning Joseph 1 van Portugal, getrouwd met Mariana Farnese Bourbon, metselaars Peter I en John v.
1779 in Saksen, vestigen de jezuïeten een ritus voor vrouwen (gebaseerd op koningin Sheba).
1780 moderne Knight Templars in Ierland.

Knights of St. John the Evangelist for Asia in Europe- The Asiatic Brethren (Frater Lucis, brotherhood of light) is een schismatische Rozenkruisersorde, opgericht door toenmalig
lid van de Gold und Rosenkreutz-orde, Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen. Het laat joden toe onder zijn leden in een tijd dat antisemitisme hoogtij viert in Duitsland. Onder de joodse leden bevinden zich prominente kabbalisten uit de ketterse sekte van Sabatai Zevi, zoals Ephraim Hirschfeld en Thomas von Schonfeld (echte naam Moses Dobrucshka). Zijn moeder was een neef van Jacob Frank en hij werd een Jacobijn in de Franse Revolutie, die Napoleon zag als Apollyon, de messias van Openbaring 9:11 (de naam Junius Frey verwijst naar de familie van Brutus die de Romeinse keizer doodde). De Aziatische Broeders ontwikkelen het kabbalistische aspect nog meer.

1781 de helft van de leden van de Loge L'Amitie a l'Epreuve van de Oriënt van Narbonne zijn leden van de geestelijkheid en in 1780 zijn er 26 loges onder leiding van priesters.
1782 20 juni zomerzonnewende, gebruik van het Grote Zegel van de VS, oog bovenop piramide (13 strepen, 13 pijlen, 13 sterren die 13 koloniën vertegenwoordigen, piramide 13 treden - 13e teken Ophiuchus lucifer), de adelaar van het Romeinse rijk.

Grand lodge New York, oprichters Robert Livingstone 16 juli.
Congres van Wilhelmsbad, waarschijnlijk de belangrijkste gebeurtenis van die tijd, voor zover een officiële coalitie tussen geheime genootschapsfracties:
'In Wilhelmsbad, nabij de stad Hanau in Hessen-Cassel, werd het belangrijkste vrijmetselaarscongres van de 18e eeuw gehouden. Het werd bijeengeroepen door Ferdinand, hertog van Brunswijk, Grootmeester van de Orde van Strikte Observatie met afgevaardigden uit Boven- en Neder-Duitsland, uit Nederland, Rusland, Italië, Frankrijk en Oostenrijk; en de orde van de Illuminati werd vertegenwoordigd door de Baron Von Knigge. onder impuls van JB Willermoz, die misschien wel de best geïnformeerde en actiefste vrijmetselaar van die tijd was. Toch bleef de vrijmetselarij zich voornamelijk in wanorde ontwikkelen. '

1783 De Schotse ritus wordt geïntroduceerd in Charleston, Amerika (33e parallel).
1785 Karl Theodor, hertog van Beieren (Wittelsbach, identificeerde zichzelf ook met Minerva, godin van de wijsheid) verbiedt de Illuminati. Het beroemde Philalethan-congres dat van 1785 tot 1787 in Parijs wordt gehouden, toont de volledige verwarring onder vrijmetselaars. Het roept eminente vrijmetselaars uit alle landen en alle riten op om bijeen te komen 'om de meest essentiële punten van de leer, de oorsprong en de historische aansluiting van de ware vrijmetselaarswetenschap te bespreken en te verduidelijken'.
1784 Mozart, zoon van een metselaar, wordt ingewijd in loge Wenen, vriend van Weishaupt.
In de VS voeren de vrijmetselaars van de noordelijke staten een oorlog tegen de vrijmetselaars van de zuidelijke staten.
1786 Op gezag van Frederik de Grote worden de Grote Constituties uitgevaardigd in een poging om orde te scheppen in de chaotische toestand van de graden in Europa. Deze Constituties brengen ' The Ancient and Accepted Scottish Rite ' tot een formeel bestaan, waardoor het aantal graden wordt uitgebreid tot drieëndertig, met de 33e graad als een regerende Hoge Raad.
1801 mei 31 Charleston onderbrengen bij John Mitchell, Frederick Dalcho; Frederik II van Pruisen.

1789 Franse revolutie: jezuïeten hebben Robespierre opgeleid, Bonneville stelt voor om Bastille te bestormen. Vrijmetselaar Jean Sylvain Bailly wordt burgemeester Parijs volgens het commune-systeem.
Aartsbisschop van Baltimore John Carroll sticht Georgetown University, 30 april George Washington 1e president (lodge Fredericksburg, Rozenkruisers Orde van de Kousenband ook figuur van St. George).
1790 Washington wordt gekozen als hoofdstad, land geschonken door Georgetown (Virginia Maryland, verering van de maagd Maria).
Nicolas Bonneville Society of the Friends of Truth.
1791 Mozarts the Magic Fllute (van Pan, de dwaas) librettist Emmanuel Schikaneder, koningin van de nacht.
De 3maal kloppen op de deur van de Master Masonic Degree verschijnt als een muzikale figuur in Mozarts opera The Magic Flute in de ouverture, wat de opening suggereert van de Masonic Master Mason's degree.
Mason l'enfant ontwerpt plan van Washington DC (Washington als kind van de drievuldigheid Rome-Londen-Washington). Zijn vader werkte voor Louis XV, als lid van de Holland Lodge No. 8, integreert hij een pentagram en meetlat-passer in het straatontwerp van Washington.
1792 gebouw van het Witte Huis op het laagste punt van het pentagram.
1793 onthoofdingen van de revolutionaire tribunalen (Johannes de Doper, wraak Tempeliers op koningen).
9/18 Washington en 8 andere metselaars leggen de hoeksteen voor de bouw van Capitol Hill, de wederopbouw van de Sint-Pieters van Rome (herbouw van de tempel van Solomons, symboliek van het beest uit rev 13: 3 met dodelijke hoofdwond - hoofdstad), tempel van de Capitolijnse heuvel van Jupiter (Egypte Sirius glyph van beker, fallus en ster), huis van afgevaardigden.
1795 Oranje orde, protestantse orde in Noord-Ierland.
1789 Napoleons broer Louis, grootmeester Grand Orient van Frankrijk.
Egyptische campain (verover Malta), isis lodge in Caïro, Dominique Vivant (lid van Sophisians, The Perfect Meeting Lodge, Parijs) ontdekt de rosettasteen, het begin van de moderne egyptologie.
1801 jezuïeten generaal zwarte paus en Frederik de Grote vinden de hoogste 8 graden uit.
Metselaars in de Napoleontische oorlogen: Nelson, Wellington en Sir John Moore in Groot-Brittannië, Kutuzov in Rusland, Blücher in Pruisen.
1804 metselaars Lewis en Clark expeditiegebouw van New York, New Atlantis. Napoleon herleeft Tempeliers International. Het aantal loges groeide in tien jaar tijd van 300 naar 1.220.
1807 l'Aurore naissante Lord Bulwer Lytton, verbonden met Charles Villiers (order St. John).

1813 27 december United Grand Lodge opgericht in Freemasons Hall met Augustus Frederick als grootmeester, ook Ridder van de Kousenband. De lodge heeft jurisdictie over de eerste 3 graden. In New York wordt een Noordelijke Hoge Raad van de Schotse ritus opgericht.

Moderne vrijmetselarij

1814 congres van Wenen metselaar Chateaubriand, metselaar Bolivar wordt president Columbia, Latijns-Amerika zogenaamd 'onafhankelijk' van het Spaanse rijk.

1822 Vrijmetselarij wordt in Rusland verboden door Alexander I.
1832 Skull and Bones Yale-universiteit Connecticut.
1848 hoeksteen van obelisk in Washington 4 juli (aphelion van Sirius).
Van 1852 tot 1861 daalt het aantal Franse loges, van 325 naar 269.
1854 Eliphas Levi 'Dogma en ritueel van transcendentale magie', tekening van Baphomet.
Knights of the Golden Circle.
De burgeroorlog wordt uitgevochten door vrijmetselaars als Robert Anderson.
Het Britse rijk maakt gebruik van vrijmetselaars zoals George IV, William IV, Edward, Prince of Wales (later Edward VII), Canning, Lord Randolph Churchill, the Marquis of Salisbury, Cecil Rhodes, Walter Scott, Rider Haggard, Bulwer Lytton, Conan Doyle, Trollope, Kipling en Wilde.
Texas's onafhankelijkheidsoorlog van Mexico wordt geleid door vrijmetselaars zoals Sam Houston (Davy Crockett, Jim Bowie en de andere verdedigers van de Alamo zijn allemaal lid van dezelfde Strict Observance-lodge en beweren dat ze afstammen van de tempeliers).
1858 Pascal Beverly Randolph richt de eerste lodge van de rozenkruisers Fraternitas Rosae Crucis op in San Francisco 1861, waar hij seksmagie beoefent.
1865 oprichting van KKK (3x11 = 33). Vrijmetselaars-moordritueel op Abraham Lincoln als Hiram Abiff. (Je moet alle misdaden van je broer vrijmetselaars verbergen ... en mocht je worden opgeroepen als getuige tegen een broer Mason, zorg er dan voor dat je hem beschermt ... het kan meineed zijn om te doen dit is waar, maar je komt je verplichtingen na. Ronayne Handbook of Masonry, pagina 183)
1866 Societas Rosicruciana in Anglia SRIA in Engeland Robert Little (ook een stichter van de Ancient and Primitive Rite of Misraim in Engeland) en Kenneth Mckenzie werkten voor pm Disraeli, ontmoetten eliphas levi en versmolten christelijke en Sabbataiaanse kabbala.
1870 Vrijmetselaars in Manhattan, zoals William Florence, beginnen de orde van de Shriners , de oude Arabische Orde van de Edelen van de Mystic Shrine, gecentreerd in Tampa, Florida, dragen rode fez. 350.000 leden uit 196 tempels (hoofdstukken). Bij sommige inwijdingen wordt een ontgroeningsritueel uitgevoerd.
1871 Commune van Parijs, metselaar Jacques Clement-thomas.
Brief van Albert Pike aan Mazzini hoax. Pike, een geconfedereerde generaal, lanceert de KKK opnieuw, begon als protestbeweging, vrijgesproken omdat het te gewelddadig was. Hij schrijft Morals and Dogma (van de Ancient and Accepted Scottish Rite, rood boek, het grote werk eindigt in alchemistische fase van rood wordende rubedo), overzicht van 33 graden.
Vrijmetselaars verspreidden darwinisme en communisme om richting atheïsme te gaan.

1875 Oprichting van Theosophic Society in New York (Brits-Russische agent Helena Blavatsky van House of Dolgokurov).
1877 P2 lodge Propaganda Due, huis van Savoye.
1881 ritus van Memphis Mizraim, president Garfield en tsaar Alexander II worden vermoord (Tchaikovsky's Circle, Grand Orient of Russia's volk)
1882 Italiaanse adel Colonna stichtte de Ridders van Columbus, alternatief voor katholieke vrijmetselaars, structuur zoals vrijmetselarij: toelating, vorming en ridderschap, geheime tekens en wachtwoorden. sociale tak internationale Orde van het Alhambra (initiatie gebaseerd op de christelijke verovering van Spanje), vrouwelijke dochters van Isabella. Het logo bevat een fasces, symbool van het fascistische Romeinse rijk, gecentreerd in New Haven Connecticut zoals Yale -Skull and bones.
1884 William Brodie grootmeester van metselaars NY eerste stenen vrijheidsbeeld. De eerste theosofische vereniging in Duitsland onder Wilhelm Schleiden, publiceert maandelijks die Sphinx, Franz Hartmann (tijdschrift met swastika-symbool) en Rudolf Steiner.
1886 Vrijheidsbeeld (Venus-Lucifer), ontworpen door de Franse vrijmetselaar Bartholdi.
1887 Hermetische Orde van de Gouden Dageraad, Britse inlichtingenagenten, die de Enochiaanse tabletten van John Dee gebruiken. William Woodman, Samuel Mathers, AC Doyle, AE Waite (die een nieuw Tarot-deck ontwerpt, het Rider-Waite-deck).
'Kabbala Denudata' van Christian Knorr von Rosenroth (1636-1689) als brontekst; Sabbatiaanse kabbala via Kenneth Mckenzie; het concept van de rode draak na de val. Het doel van de Adept is om op de rug van de Draak te rijden, de krachten van het 'kwaad' te benutten en er kracht uit te halen. Dit concept heeft ook zijn equivalent in het Zoharic-concept van 'The Rider of the Serpent' (en later Evola 'Ride the tiger' -Dune ride the worm).

1888 Orde van Sint-Jan, Isis-Urania-tempel, Jack the Ripper-ritueel in Londen.
1889 Samuel Mathers sleutel van Salomo.
1894 Grand Loge de France (Schotse ritus).
1895 Theodor Reuss richt de Ordo Templo Orientis (OTO) op , die beweert een voortzetting te zijn van de Tempeliers en Illuminati, met behulp van tantra-seksmagie en aanbidding van grootmeester Baphomet. 9 graden:
0 ° Minerval, tent met Saladin (tent = fallus, kruisvaarders leerden de verering van Baphomet van de legers van Saladin)
1 ° Saladin cirkelvormige oase (ware mannen = vrijmetselaars) woord adonai de heer.
2 ° Thelema man heeft alle rechten, geen god dan de mens. rode driehoek naar beneden gericht Heer van de Aeon —Ra-Hoor-Khuit; het gekroonde en overwinnende kind - de eeuwige zon. woord agape liefde
3 ° Master Magician de koning is dood lang leve de koning. zin als mansur el-hallaj 'Ik ben de waarheid, en in mijn tulband is niets dan God gewikkeld', rechtopstaande paal. op het voorhoofd geslagen. = moord op hiram abiff / osiris. teken van mysterie, teken van opstanding, woord AN'EL HAQQ.
'de kleine of helse ritus van de gedode God (tragedie van de val van het jaar), Johannes of Jona, Dionysus, Janus, Dianus, Nu, Anu, Oannes, On, Noach en vele anderen. Deze god van het water is van het noorden, omdat de zon zijn noordelijke grens raakt wanneer hij het waterteken Kreeft binnengaat en zich naar het zuiden keert, vertegenwoordigd door de geitengoden, Set, Had, Hades, Adad, Odin, Adonis, enz. ., die van het aardse teken Capricornus zijn, de zuidelijke grens van de reis van de zon. Omdat het einde van de zomer in Weegschaal is, het kardinale teken van lucht, nemen de Goden van het Water ook deel aan de luchtige natuur, en op dezelfde manier hebben de aardse goden hun aard vermengd met vuur, aangezien het einde van de Winter het vurige teken Ram aankondigt. , waarvan de mysteries die van de lente zijn en de grotere mysteriën worden genoemd, waarin de gedode God wordt gevierd met zijn naam Iao, Jupiter, Jehovah,
Crowley's mysteriespel 'het schip'
4 ° Loge van perfectie (Heilige Koninklijke Boog van Enoch) gebaseerd op heilige Koninklijke Boog graad (7 °) 3 officieren die de rol spelen van Haggai, Joshua en Zerrubbabel, altaar met zegel van Salomo met letters Jabvlon. raad van prinsen van Jeruzalem, antichristelijke verering van Pan en Babylon
5 ° hoofdstuk van rozenkruis, vertrappelen van het kruisbeeld
6 ° Illustere Tempeliers van de Orde van KADOSCH, marteling en ophanging van Jacques de Molay.
7 °, 8 ° en 9 ° verering van de fallus als pangenetor van bloedriten, zwarte mis, sabbat, succubi en incubi, waarbij geesten van elementaire tabletten worden opgeroepen. brood en wijn, witte en rode tinctuur. de opgeloste steen, het levenselixer, de universele geneeskunde, de tinctuur, het drinkbaar goud.
negende graad van de homunculus
Franz Hartmann richt de Duitse theosofische vereniging op , bevriend met Carl Kellner, oprichter van Ordo Templo Orientis.
Gerard Encausse (Papus), occultist voor de Russische tsaar Nicolaas II, werkt samen met Jules Doinel, die in Frankrijk een gnostische kerk stichtte om het katharisme en Valentijns gnosticisme nieuw leven in te blazen (Jules Doinel werkte samen met Leo Taxil en schreef voor de lol anti-metselwerkboeken zoals ' Lucifer ontmaskerd ').

1896 Le Diable au XIXe Siècle, Leo Taxil anti-vrijmetselarij grap met brief van Pike aan Manzini.
1902 Rudolf Steiner, voorzitter Theosophical Society publiceert Lucifer-gnosis, conflict met Annie Besant. Edward VII koning van Engeland.


1904 Crowley, als profeet van de nieuwe Aeon, schrijft Book of the Law en predikt de Thelema-filosofie van 'Do What Thou Willt'.
Groepen als Sigma phi phi, de Boulé, black Skull and Bones, .. In
1905 wordt het verbod op vrijmetselarij in Rusland opgeheven. Jorg Lanz geeft het tijdschrift Ostara uit, zogezegd occulte Arische kennis (Ariosophy).
Crowley als hoofd van OTO, herstructureert de 10 graden in 3 delen: Astrum Argentum, Rose Cross en Golden Dawn:
1 neofiet, 2 zelator, 3 practicus, 4 filosofus, 5 adeptus minor, 6 adeptus major,
7 adeptus exemptus, 8 master of the temple, 9 magus, 10 ipsissimus.
1906 Steiner leidt Mystica Aeterna binnen de maçonnieke orde van Memphis en Mizraim.
1907 Jorg Lanz ONT Ordo Novi Templi.
1911 Shriners stichten de Royal Order of Jesters in de Aloha-tempel, Hawaii. Het is verplicht om eerst een Master Mason te zijn voor men lid kan worden van subgroepen zoals de Scottish Rite, Knights Templar en de Shriners en pas een in het geheim uitgenodigde Shriner zijn voor men lid kan worden van de Royal Order of Jesters. Ze profileren zich als een door zelf genoemde 'luxe organisatie' (Houdini , Truman, Hoover, Ford, Reagan, Buzz Aldrin, Jack Warner of Warner bros, kolonel Sanders) met een liefdadigheidsimago door kinderhospitalen.
De graden volgen een theatraal thema, 13 titels: Director, Tragedian, Property Man, Impressario (dirigent), Penningmeester, Soubrette, Light Comedian, Serio Comic, Heavy Man (transport), Leading Lady, Judge, High Constable, Stage Manager (het motto van rozenkruisers Bacon-Shakespeare: 'all the world's a stage').
Billiken als mascotte (het gekroonde kind Horus), een elfachtige pop, ook mascotte van de jezuïeten-universiteit van St. Louis (in 1921 zijn er 1300 jesters van San Francisco tot Cincinatti).
1911 House of the Temple wordt gebouwd, als moederloge van de wereld, 33 graden Schotse ritus, op de kaart van DC, exact aan de top van de piramide.
1918 Rudolf von Sebottendorf (geboren 28 dagen voor Crowley, bezocht piramide in Gizah in 1900, 4 jaar voor Crowley - geïnitieerd in ritus van Mizraim in Turkije) richt de Thule Society op, met swastika-symbool, opererend vanuit Beieren (koningin Beieren is Maria Theresia Stuart, afstammeling van Sophia Hannover) met leden Gustav van Thurn und Taxis (ridders van Malta, spielberg). Ludwig III en zoon zijn lid van de Soevereine Order of St. John (vergelijkbaar met James II Stuart-pretendent) zoals Chabelsky Bork, promotor van het Protocol van oudsten. Thule, de Germanenorden van racistische antisemitische Theodor Fritsch en Freicorps-beweging dienen als voedingsbodem voor de nazi-beweging. Generaal Ludendorff voert een discours op waarbij het verdrag van Versailles wordt gewijd aan een complot van joodse vrijmetselaars en marxisten.


1919 De Orde van DeMolay (verwijzend naar tempelier Jacques de Molay) wordt opgericht in Kansas City, Missouri, door Frank S. Land, voor jongeren tussen 12 en 21, gesponsord door een loge (Walt Disney is vanaf zijn 19e lid van de orde van deMolay). Hollywood wordt bestuurd door vrijmetselaars die door films, tv-shows en media-rituelen met symboliek die alleen vrijmetselaars begrijpen, de nieuwe priesters worden van de oude mysterie-religie.
1922 Lincoln Memorial (Theosophic Society California verhuist naar Pasadena).
1923 Crowley 3d grootmeester OTO.
1925 Wedia-conferentie in Thüringen, Crowley als hoofd van de OTO, Pansophia lodge Berlin, Eugen Grosche (gregor gregorius) en Albin Grau (producent van Nosferatu);
1928 na het schisma in de Pansophia lodge, sticht Grosche Fraternas Saturni, met door Crowley geïnspireerde 33 graden en publiceert het tijdschrift Saturn-gnosis.
Opus Dei, Spaanse priester Monseigneur Josemaria Escriva, rituelen van zelfmortificatie.
1932 Washington nationaal monument Alexandria, Virginia.
De nazi's gebruiken esoterische symboliek, gebaseerd op de ideologie van Dietrich Eckhart en Alfred Rosenberg ('de mythe van de 20e eeuw' nordics als superieur, de invasie van de Duitsers als redder voor het Romeinse rijk, dat degenereerde door het christendom), zoals de rozenkruisers von Rosenbergs, die Dee en Frederick V steunden in de vorige 30 jarige oorlog.
1937 Himmler's SS gebruikt het kasteel van Wewelsburg, met zijn eigen crypte, als een soort tempel voor aanbidding van de zwarte zon. George VI koning van Engeland.

1942 Charles Hambro, een afstammeling van de tempeliers bloedlijn van Robert the Bruce, leidt de Special Operations Executive, met Roundell Palmer (Cecil familie).
Ritueel van de Hitler 'moordaanslag' uit 1944. Hambro leidt mee Project Manhattan, dat leidt tot het gebruik van twee atoombommen, onder vrijmetselaar Harry Truman.

1947 de CIA wordt geleid door jezuieten, leden van de Orde van Malta en Skull and Bones.
1953 Francis Fisher, van de United Grand Lodge, als priester bij de kroning van Elizabeth.
1963  JFK-ritueel op 33d parallel, gebaseerd op de moord op Hiram Abiff.

1967 Prins Edward, grootmeester van de Grand Lodge in Londen.
1971 1001 club, prins Bernhard, met oa leden van Thurn und Taxis.
1973 in New York (genoemd naar de York-ritus) worden de Twin Towers gebouwd als de twee pillaren van de tempel van Solomon, Boaz en Joachin.
1976 P2 of Propaganda Due loge met leden Licio Gelli (ook Orde van Malta, ritus van Mizraim), Opus Dei Roberto Calvo, jezuïetenmaffiosi Michele Sindona (moord op Johannes Paulus II, jezuïet Dezza als confessor), ridder van Malta Umberto Ortolani; Iran contra-affaire (jezuïeten Vernon Walters en J. Peter Grace).
1980 Hermetic Order of the Golden Dawn, Israel Regardie en Chic Cicero (de Medici hermes), HOGD inc in Columbus, Georgia.

2004 Oprichting van Facebook met het vrijmetselaarslogo Tubalcain. Youtube wordt gebruikt als een kanaal voor misleiding rond vrijmetselarij (oa cliché's als Illuminati en platte aarde-onzin) zodat er moeheid en onverschilligheid ontstaat rond het thema.

 

 

terug