Covid19 is uiteraard bullshit

docs4opendebate.be

Getuigenis 1
'Het doel van de lockdown was ‘flatten the curve’ om de zorgcapaciteit niet te overschrijden.
Ongeveer twee weken nu wordt iedereen met een hoestje, wat keelpijn, diarree of koorts en iedereen die een operatie moet ondergaan getest. We testen dus zeer veel en zeer breed en het totaal aantal COVID-positieven ligt rond de 300 per dag. Op een bevolking van meer dan 12 miljoen is dit zoeken naar de speld in een hooiberg. Veel curve is er dus niet meer.
De ziekenhuiscapaciteit was nooit te laag. Integendeel, tot 60% van het personeel in de ziekenhuizen stond op tijdelijke werkloosheid tijdens de coronapiek.
We hadden internationale hulp kunnen bieden. Had Europa de krachten gebundeld, waren er zeker minder mensen gestorven. Het tegendeel gebeurde: de grenzen werden gesloten.
Wel wisselen artsen internationaal zeer veel informatie uit met heldere, onderbouwde conclusies:
Covid19 treft een aantal mensen zwaar, maar de grote meerderheid heeft geen verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop of op overlijden.
De risicofactoren zijn gedefinieerd: mannelijk geslacht, ouderen (vnl. 85+), een BMI hoger dan 30, diabetes en onderliggende hart- en/of longziekte. Hoe meer risicofactoren iemand heeft hoe groter het risico, dat is logisch.
Oostenrijkse data melden: geen overdracht in open lucht, geen overdracht in warenhuizen, geen overdracht op openbaar vervoer, geen overdracht in scholen, geen overdracht via oppervlakten. Kinderen werden besmet door een volwassen gezinslid, niet omgekeerd.


Conclusie is: om verspreiding en grote uitbraken (van COVID19, en breder genomen elke griep) te voorkomen zijn 4 maatregelen belangrijk:
- bijeenkomsten met meer dan 1000 personen bannen
- goede handhygiëne (niet schadelijk veel, zoals nu) en hoesten of niezen in de elleboogplooi
- tijdens een gesprek minstens één meter afstand houden (dit geldt niet voor kinderen)
- bij symptomen van infectie zichzelf in quarantaine plaatsen


De lockdown zelf en de trage exitstrategie dragen maximaal 2% bij aan de indamming van de pandemie, maar verhinderen wel de belangrijke opbouw van groepsimmuniteit. Bovendien wordt elke dag - zelfs ieder uur - tastbaar dat het aanhouden van de maatregelen een massief impact heeft op de volksgezondheid. De risicobaten analyse is helder, nog vele decennia zullen wij de gevolgen dragen.
Maar, waar is de vrije ruimte voor debat?
Waar is het open, eerlijk, waarachtig gesprek?
Waar wordt geluisterd zonder vooroordeel?
Het is ongezien dat er zo weinig differentiatie is in de beleidsgesprekken.
Het is verontrustend hoe eenzijdig en weinig onderbouwd het wetenschappelijk debat is.
Het is schrijnend toezien hoe armzalig de beleidsvoering is.
Ik mis de stemmen van artsen, universiteiten, vakgroepen en professoren die een breder draagvlak kunnen bieden voor wat er momenteel gebeurt.
Ik mis de sterke, charismatische figuren die hun volk met trots vertegenwoordigen.
Ik mis aftoetsing bij de bevolking.
De blik blijft gericht op wat ons ziek maakt en oorlogsstrategieën worden gebruikt om de ziekte te bannen.
Waar is de stem die pleit voor gezondheid en die ziekte en dood integreert in ons bestaan?
Massaal veel geld wordt ingezet voor de bestrijding van ziekte maar we worden alsmaar zieker.
Inzetten op gezondheid is op lange termijn het enige wat rendabel is.
Een beleid gericht op gezondheid zou stoppen met oorlog voeren tegen en thema’s die de gezondheid ten goede komen hoog op de politieke agenda plaatsen.
Zoals:
- betere verloning van al het zorgpersoneel in ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een handicap, ambulante settings zoals CAW’s, CGGZ’s, tele-onthalen, thuiszorg, ...
- het gezondheidsbudget grotendeels besteden aan PREVENTIE, met name kinderwelzijn, ‘flatten the curve’ van de gevolgen van onze welvaartmaatschappij (o.a. toename van het gemiddelde lichaamsgewicht van de bevolking, het toenemend aantal diverse verslavingen, oa van onze kinderen aan scherm), psycho-sociaal welbevinden, armoede, ...
- verbod op gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu, bv. kankerverwekkende pesticiden
- gratis eerstelijns gezondheidszorg en de opstart van zorgtrajecten voor mensen uit risicogroepen bv. pre-diabeten, ...
- hogere taksen of volledig verbod op verkoop van ongezonde voedingsproducten, bv. gesuikerde dranken, snoepgoed, fastfood, transvetten
- zorg voor een gezond leefmilieu: gezonde lucht, voldoende groenpolen, veilige speelzones, verkeersluwe woonzones
Maar deze crisis bevestigt opnieuw dat ons huidig systeem niet inzet op gezondheid!


Er is maar één alternatief.
Iedereen moet zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen.
De moderne mens is absoluut in staat deze keuze te maken.
We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het welzijn van onszelf én ons leefmilieu.
Niemand kan de ander nog met de vinger wijzen en de tijd van ‘ieder voor zich alleen’ is voorbij. Iedereen is verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde sociale ruimte waarin authenticiteit, vrijheid en waardigheid van elke mens centraal staan.
Dat is de opdracht voor ieder van ons - wij, mensen van de 21ste eeuw.
Of kiezen we voor het andere?
Ons verliezen in angst?
Mondmaskers dragen zonder enige evidentie dat ze nut hebben?
Angstvallig opgesloten wachten op de volgende griep, die zeker, zoals elk jaar, doden zal eisen? In de herfst zal deze zich weer aanmelden. Misschien als RHINO20? Of als ADENO21?
Naïef wachten op een vaccin en ons verplicht laten vaccineren? Alsof we daarmee alles onder controle zullen hebben!
Afstand nemen van onze vrijheid?
Wetenschappers blindelings volgen in hun hypothetische theorieën?
Toekijken hoe ons beleid de mensenrechten schendt en zijn verantwoordelijkheid ontloopt?
of, implementeren we de opgedane kennis rond covid19?
Geven we toe dat we nu fout bezig zijn?
Vertrouwen we erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt? Zien we elkaar als gelijken en waardige burgers?
Zo ja, mag dan het controlesysteem ‘in haar kot’ en kan de burger in zijn waardigheid gezien worden?
Mogen kinderen dan opnieuw onschuldig zijn zonder zich de mogelijke moordenaars van hun grootouders te voelen?
Mogen de scholen dan eindelijk weer gewoon open? En mag er opnieuw contact zijn tussen klasgenoten, zonder mondmaskers en zonder afstand in een veilige omgeving waar iedereen zich vrij kan bewegen en ontwikkelen?
Mogen de leerkrachten - zonder angst voor het overtreden van ‘veiligheidsregels’ - hun kerntaak hervatten, nl. kinderen eerbiedig begeleiden in hun ontwikkeling tot gezonde en evenwichtige volwassenen?
Mogen de mensen in de woonzorgcentra uit de isolatie die hen en hun families ontredderd en diepe trauma's nalaat?
Mogen restaurants en café’s dan weer gewoon open zodat mensen weer een terrasje kunnen doen?
Mag de cultuursector dan gereanimeerd worden en mag de sportsector dan volledig open, zodat we beweeglijk, soepel en op een gezond gewicht blijven?
Kiezen we dan - nu en samen - voor gezondheid?'
Mei 2020 - Helena Maryns - huisarts in Gent
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Getuigenis 2
'Vooruitschrijdend inzicht. Zo zou je het kunnen benoemen, de manier waarop ik deze crisis ervaar. Toen de epidemie uitbrak nabij Wuhan en ik zag hoe Bill Gates en Fauci direct volop in beeld kwamen, voelde ik al nattigheid. “Dit is opgeblazen,” dacht ik, “daar zit iets achter.”
Dan kwam het virus naar Europa, ging alles op slot, en werden we overspoeld met gruwelijke beelden van mensen die stikten op intensieve zorgen.
Zou dit dan toch erger zijn dan ik dacht?

Ik gaf me op als vrijwilliger voor het COVID-triagecentrum in mijn stad, gehoorzaamde braaf door mijn patiënten via telefoon te behandelen en wachtte af, zoals velen van jullie wat overdonderd, en met toch een beetje een bang hart.
Tot mijn verbazing reageerden mijn patiënten zoals ze dat al 30 jaar doen als ik de gepaste remedies geef in griepepidemieën: goed!
Niemand in het ziekenhuis moeten laten opnemen. Patiënten die weliswaar soms behoorlijk ziek waren, maar er gelukkig goed doorkwamen. Moe, uitgeput zelfs tijdens en na het ziek zijn, maar niks levensbedreigends. Zelfs mijn 90-plussers deden het opmerkelijk goed.
Mijn homeopathische collegae, waarmee ik nauw in contact stond tijdens deze epidemie om informatie en ervaringen uit te wisselen, vertelden me hetzelfde: geen mensen moeten laten opnemen in het ziekenhuis met Covid-19.

Intussen werd ik telkens de dag vóór mijn dienst in het triagecentrum afgebeld. Het was niet zo druk zei men, en de ploeg jongere artsen kon het goed aan.
Ik hoorde van verplegend personeel dat er in de ziekenhuizen nooit een dreiging geweest was van overbezetting (verre van zelfs, er is momenteel personeel technisch werkloos!) maar dat het werken in die plastieken beschermpakken bijzonder belastend was. Tijdens griepperiodes belandden altijd al mensen op intensieve zorgen, maar dan had je dit soort pakken nooit. Dat maakte het voor de verpleegkundigen op intensieve zorgen bijzonder belastend.
Patiënten van mij, personeel van rustoorden, beschreven hoe hun meest verzwakte patiënten bezweken onder COVID-19, maar hun nog vrij gezonde bewoners het zeer goed deden. Ook werd iedereen die stierf met (of soms zelfs zonder!) luchtwegenklachten als Covidoverlijden bestempeld, wat natuurlijk tot een opblazen van de ernst van de pandemie leidt.
Al deze persoonlijke ervaringen deden me serieus twijfelen aan de officiële cijfers, en de georchestreerde bangmakerij in de media.
Er waren misschien niet meer zieken en overlijdens dan andere jaren!


QUI TACET CONSENTIRE VIDETUR *
Intussen bereikten me langs vele kanalen video’s.
Ze gaven me een inzicht dat ik jullie niet wil onthouden.
Ik steek hier mijn nek uit. Ik kan niet anders. Het zou immers getuigen van schuldig verzuim. Bonifatius zei al dat zwijgen instemmen betekent. Ik kan en wil dit niet.
Wie dat ook niet kan is Dr Judy Mikovits. Haar schokkende getuigenis wordt voortdurend van YouTube verwijderd en is dus blijkbaar bedreigend voor de gevestigde orde.
“Amazing Polly” is onze volgende dappere dame. Haarfijn legt zij de banden uit tussen steeds weer dezelfde mensen die aan de touwtjes trekken. “The same usual suspects everywhere”, of het nu de WHO is, de Bill and Melinda Gates Foundation, enzovoort.
Nu we het over Gates hebben, we laten de Duiitse journalist Wolfgang van den Akker eventjes razen. Hij neemt echt wel geen blad voor de mond. Spijtig genoeg een minder goeie vertaling vol schrijffouten, maar wat hij onthult is belangrijk om de geldstromen naar de pers te leren begrijpen.
Meer inzicht in wat Gates, Fauci en co al een tijdje aan het beramen zijn, en letterlijk ook verklaard hebben: De Nieuwe Wereldorde.
Fauci heeft deze pandemie aangekondigd als iets dat zeker in de ambtstermijn van president Trump zou gebeuren. Was hij helderziende?!
Dr Buttar zet nog eens alles op een rijtje en neemt geen blad voor de mond. Een dappere collega!.
Tot slot, voor wie zich nog eens wat beter wil informeren over het thema vaccinatie, een lezing van onze eigen Dr Kris Gaublomme. Zeer gefundeerd.
Dr Gaublomme werd publiek aan de schandpaal genageld toen hij ziijn bezorgdheid over vaccinveiligheid had geuit in een programma op VTM. Diezelfde media vertikten het wel te vermelden dat hij officieel op 17 mei 2019 door de Geneeskundige Commissie van alle aantijgingen werd vrijgesproken.

Zware kost, nietwaar? Inzichten die mijn wereldbeeld veranderden. Maar waarvan ik weet dat ze nodig zijn om mensen in beweging te brengen.
Binnenkort zal waarschijnlijk beroep worden gedaan op onze medewerking, bijvoorbeeld aan petities om onze rechten te vrijwaren. Misschien moeten we, zoals in Duitsland al aan het gebeuren is, vreedzaam op straat komen. Een duidelijk signaal geven aan onze politici dat we met genoeg burgers zijn die niet willen dat onze vrijheid, ons recht op zelfbeschiikking letterlijk geweld wordt aangedaan.
Ik blijf positief, want ik zie meer en meer mensen die willen opkomen voor de waarheid, die niet willen leven in angst en in een onnatuurlijke, antisociale context.
Covid-19 kan een ultieme kans blijken om een echte ommekeer teweeg te brengen in onze maatschappij. Richting natuurlijker leven. Richting meer bewustzijn. Met perspectief op meer waarachtigheid.
Lieve medemens, blijf jezelf informeren, wees kritisch.
Leef in harmonie met jezelf en de anderen.
(*) Uitspraak van Bonifatius, betekenis: wie zwijgt stemt toe.'

Dr. Bart Lambert is huisarts en homeopaat in Kortrijk. Tevens is hij voorzitter van de VSU (Vlaamse Studievereniging voor Unitaire Homeopathie).

 

back