Astrologie (introductie)

Kennis van astrologie is noodzakelijk om het script van satanistisch entertainmentnieuws te begrijpen. Daarnaast helpt het bij het proces van zelfonderzoek omdat de mens en het universum op dezelfde manier zijn opgebouwd ('as above so below'). Films met filmsterren beelden letterlijk de bewegingen uit die in de sterren plaatsvinden of gaan plaatsvinden.  De 12 sterrenbeelden om de cyclus van de zon te markeren zijn gekoppeld aan delen van het menselijk lichaam. De Boom des Levens in kabbalisme (Saturnus-aanbidding) is verdeeld in 10 sferen of sepiroth (een corruptie van de oorspronkelijke versie van 9 bollen).

1 Neptunus (corresponderend met Kether = Ain soph, oog van Sophia) heeft een baan van 164 jaar en brengt 14 jaar door in elk teken. Terwijl Uranus transformeert door verstoring en Pluto door vernietiging, transformeert Neptunus door verwarring. Neptunus is de Romeinse versie van de Griekse Poseidon, god van de zee met drietand, een titaan en de broer van Jupiter en Pluto. Toen Jupiter, Pluto en Neptunus hun vader Saturnus versloegen, verdeelden ze de wereld in drie delen. Jupiter nam de lucht, Neptunus de zee en Pluto de onderwereld. Er werd aangenomen dat de reputatie van Neptunus vanwege zijn gewelddadige humeur de oorzaak was van aardbevingen en gewelddadige stormen. Neptunus heerst over Vissen (= Ridder of koning van Bekers = de visserskoning) en verheft zich in Kreeft.

Symbool van drietand, drievoudige visspeer: het materiekruis dat de halve maan van de persoonlijkheid doorboort en het vrijmaakt om zich op een hoger niveau dan het persoonlijke ego te manifesteren. Het kruis vertegenwoordigt het leven op aarde en de tegenstelling van de gescheiden wil tot zijn evolutionaire bestemming. Associaties: water, drinken, zee, oceanen, dromen, spiritualiteit, illusies, verbeelding, idealisme, verslaving, schuld, hebzucht, escapisme, paarden (Atlantis zou de eerste plaats zijn waar paarden werden gedomesticeerd), alcohol, kunst, verwarring, cynisme, misleiding, diep, vermomming, desillusie, oplossen, vloeiende grenzen, drugs, escapisme, fraude, ideeën, verbeelding, instabiliteit, muziek, mysterie, mystiek, vergiftiging, rookgordijnen, schermen, socialisme, zachtheid, transcendentie, innerlijke verkenning, sluier, verlangens, hervormingen, idealisme,..

2 Uranus (Chokma) geassociëerd met teken van Waterman, verheft zich in Schorpioen. De planeet is op zijn zijde gekanteld - Anu, Ouranus, geassocieerd met elektriciteit en bliksemschichten, cyaan elektrisch blauw. De planeet van rebellie, groepen en massa's, revolutie, bohemien, utopische samenleving, helderziendheid, hoge intuïtie, bewustzijnscrisis. Het heeft een baan van 84 jaar (7 jaar in elk teken) => roman 1984, 1984 jaar van Macintosh-computer, geboorte Mark Zuckerberg,.. Het wordt beschouwd als het hogere octaaf van Mercurius en heeft een traag, generationeel effect. Uranus regeert aardbevingen, stormen, regeert Waterman, dus ook het Waterman-tijdperk. Het brengt vrijheid, shock, bevrijding als de Grote Awakener. Associaties: androgyn, onvoorspelbaar, non-conformistisch, nieuwe benadering, individualiteit, genialiteit, originaliteit, onconventionele ideeën, uitvindingen, alles met betrekking tot computertechnologie, moderne humanistische wetenschappen zoals psychologie,
Gewoonlijk verbonden aan de Toren (plotseling besef, vernietiging), en ook symbool voor de Dwaas (Mercurius, onschuldige geest) en de Duivel (anarchie van de geest).

3 Saturnus (Binah) de Grote Zee, de Grote Moeder maar ook vader Tijd, Griekse god Kronos, chronologische tijd, die de kinderen die hij creëerde, later verslond ( aan Saturnus werden dikwijls kinderen geofferd). Saturnus keert terug op 29,5 jaar. Saturnus brengt een wake-up call, ontnuchterende realiteit, tijd om een ​​pad te kiezen. Saturnus is de Egyptische god Set, god van de chaos, die het Eye of Horus stal en later Death, Old Father Time met een sikkel om te oogsten. Saturnus is de koudste planeet met ijsringen. Associaties: beperking, inspanning, tijd, landbouw, maïs, archeologie, architectuur, botten, vee, ambtenarij, dood, moord, overheersing, vermoeidheid, geschiedenis, land, leer, mineralen, monogamie, eentonigheid, obstakels, ouderdom, doorzettingsvermogen, Zaterdag, zelfbeheersing, schemering, underground, weduwen, gisteren, tradities, stabiliteit, autoriteit, orde, mijnen, dood, ..

Pluto (verborgen sepirah Daath) heeft een baan van 248 jaar, Griekse god Plouton, god van rijkdom (plutocratie, macht van rijkdom), onderbewustzijn, seks, dood en transformatie. Pluto was verbonden met Hades (Roman Dis), de god van de doden en de onderwereld, die Persephone ontvoerde. Pluto heerst over Schorpioen, verheft zich in Maagd. Het vertegenwoordigt de Jungiaanse schaduw, de donkere kant van de persoonlijkheid (bijna altijd seksuele component, godinnen voor droommanipulatie zoals Lilith), bekend door projectie, een autonoom proces waarbij kenmerken (meestal onderdrukt) van het ego worden toegewezen aan andere mensen (externe objecten). De schaduw moet worden geconfronteerd en geïntegreerd, creatie van Christusfiguur creëert automatisch een donkere tegenhanger van Satan. De donkere nacht voor de wedergeboorte, in Thelema de nacht van Pan, symbool van plutonium = symbool van Choronzon. Pluto is de Schaduw in het 8e huis, de daemon. Het openbarsten van onderdrukte verlangens, zuiveren, uitdrijven, onwaarheden wegbranden, het vrijgeven van verdrongen waarheden (Manson, Scarface, Joker in dark knight), creatieve vernietiging, beproevingen. Showdown van angst, het nastreven van het diepste verlangen, ego-dood, strijd om macht en controle. De planeet van religie, geheimhouding, hoger octaaf van Mars. Associaties: donkere mensen, donkere geesten, communisme, dwangmatig, raadselachtig, diep, misdaad, duisternis, dood, diep, verborgen, magie, mysterie, kernenergie (pluto-nium), occult, samenzwering, orgasme (= auto-ongeluk, Freudiaanse doodsdrift staat gelijk aan seksuele drift), paranoïa, dictators, sadisten, diepgang, psychologie, wedergeboorte, recyclen, hervorming, vernieuwing, reproductie, virussen, olie en aardolie, scheepswrakken, explosies, revolutionaire, zelftransformerende therapieën, genezing, seks, onderbewustzijn, taboe, transformatie, bewusteloos, onderwereld,..

4 Jupiter (Chesed, genade) Enlil, rechter Osiris, Amon, Marduk, Griekse god Zeus, yhvh, Odin, .. De goede kant van Saturnus, het symbool van Jupiter is het symbool van Saturnus zijwaarts, Osiris was de broer van Set. Jupiter heeft 12 jaar nodig om de dierenriem te omcirkelen, regeert de dierenriem en zijn 12 tekens. God van donder, stormen en blikseminslagen, versloeg Saturnus en de andere titanen. Het symbool is nummer 24 (24 uur per dag), nr 42 werd in Egypte aanzien als een opening naar de geestenwereld.
De planeet van groei, expansie, welwillendheid, die heerste over het Vissentijdperk (beeld van de vader, de hemelgod, de koepel van St. Pieter). Associaties: denkende persoon, leider, paus, hoger onderwijs, religies, filosofie, reizen over lange afstanden, optimisme, eenmaking, geluk, sport, versterking, groot (in Kabbalisme de macroprosopus) - klein, kapitalisme, vieringen, universiteit, rechtbanken, dokters, voeten, vreemde landen, harige dieren, glorie, gulzigheid, groots, humor, gemoedelijkheid, de wet, wettigheid, ceremoniële magie, koopwaar, miljonairs, kloosters, orthodoxie, overmatig genot, filantropie, filosofie, predikers, prestige , professoren, winst, preekstoelen, religie, wetenschap, schepen, pracht, succes, donderdag, reizen, waarheid, wijsheid, religie, priesters, de wet, rechtbanken en justitie, aristocratie,overzeese reizen, ..

5 Mars (Geburah, oordeel) draait om de zon in 687 dagen. Egyptische zonnegod Horus ( het archetype in Aeon of Horus van de Veroveraar: Mussolini, Dillinger, Parsons, HHughes, Werner Von Braun, Elon Musk), Ares oorlogsgod, mannelijk vuur, vulkaan van levenskracht (bv de raketten van Jack Parsons). Associaties: bepantsering, legers, bloed, slagers, auto's, controverse, ziekte, drive, energie, techniek, leidinggevenden, knoflook, geweren, hitte, helden, wierook, ontstekingen, ijzer, messen, sloten, moord, passie, penetratie, pijpen, piraten, radiatoren, scheermessen, sarcasme, uithoudingsvermogen, sport, chirurgie, tabak, viriliteit, oorlog, worstelaars, angst, ram, romeinse rijk, ..

6 Zon (Tiferet, schoonheid) wil om te leven, creatieve levenskracht, ook het ego, volwassene die het innerlijke kind censureert. De waarheid, het licht, de mannelijke verlosser Horus, Apollo, Christus.
Het heden, hier en nu in contrast met de maan, het onderbewustzijn. Associaties: genegenheid, ambitie, autoriteit, branden, kinderen, citrusvruchten, munten, constitutie, moed, creativiteit, waardigheid, dominant, ego, keizers, energie, extravagantie, roem, vader, vurig, vuur, gokken, vrijgevigheid, goud, hooghartig gezondheid, eer, warm, echtgenoot, identiteit, individualiteit, sieraden, vreugde, gelach, leven, licht, leeuwen, edelmoedigheid, adel, uiterlijk vertoon, oranje, passie, pauwen, pracht, populariteit, positief, kracht, trots, welvaart, doel , royalty, eenvoud, rug, geest, schijnwerpers, sterrendom, kracht, zondag, superieuren, vitaliteit, warmte, wil, geel, ..

7 Venus (glorie van Netzach, emoties) dubbele heerschappij over Weegschaal en Stier, verheven in Vissen (Jezus werd ook de Morgenster genoemd), valt in Maagd (in de winter wordt ze de hoer, gemalin van Saturnus). Babylonische Ishtar, Griekse godin Aphrodite, geboren uit het schuim van de zee, Roman Venus, Lucifer de ochtendster,  in Thelema Babalon. Venus regeert liefde en geld. Als Lucifer wordt Venus gezien als mededinger van de zon, nooit meer dan 45 graden verwijderd van de zon.
Het Venus-symbool is het cirkelkruis vrouwelijk symbool vergelijkbaar met de ankh, bevat alle sepiroth. Associaties: vrouwen, gratie, charme, schoonheid, sociaal leven (sociale media), amusement, kunst, boudoirs, koper, zoetwaren, dans, verlangen, duiven, smaragden, entertainment, mode, vrouwelijkheid, bloemen, druiven , humor, immoraliteit, intimiteit, rechtvaardigheid, lingerie, liefde, huwelijk, muziek, partnerschap, plezier, versiering, relaties, sociale interacties, romantiek, ontspanning, seks, sociale centra, samenlevingen, stijl, ..

8 Mercurius (Hod, pracht, het intellect) heerser van de tweeling van Tweelingen en Maagd. Ierse ogmah- Soemerische God Enki, die de mens heeft geschapen door kennis van DNA- Babylonische Nabu -Egyptische Toth met de kop van een ibis, (geassocieerd met apen, schrijver bij het wegen van het hart -de bedrieger Loki in de Noorse mythologie- Griekse god Hermes ( van Hermae, stenen phallusachtige pilaren geplaatst op kruispunten), patroon van de dieven, met gevleugelde sandalen en caduceus, de staf met 2 verweven slangen, de ruggengraat met kundalini-energie, de DNA-ladder. Hij was de zoon van Zeus en Maya, de jongste van de zeven Pleiaden. Romeinse Mercurius- de vertaler, lens die de werkelijkheid vormt. Mercurius heeft een baan van 88 dagen, is de snelste planeet, de reden waarom hij werd beschouwd als boodschapper van de goden. De leraar kennis, kunst en schrijver, alles met betrekking tot communicatie en commercie en ook een psychopomp, één voet in de fysieke wereld en één voet in de spirituele, de gids van zielen in het hiernamaals. Androgyn -vloeibaar en vast, mannelijk en vrouwelijk in één. Symbool Venus met hoorns. De Magiër met 8, symbool van oneindigheid boven zijn hoofd. Associaties: auteurs, onderhandelen, boeken, bedienden, kleding, handel, computers, contracten, transacties, documenten, redacteuren, geschiedenis, hygiëne, intellect, taal, lezingen, logica, kwik (metaal), berichten, zenuwen, post, ademhaling, signalen, praten, telefoons, handel, reizen (vooral vliegreizen), transport, transport, typemachines, woensdag, wind, humor, schrijven, jeugd (de Dwaas), ..

9 Maan (Yesod, verbeelding, intuïtie, onderbewustzijn) heerser van Kreeft wanneer de zon op zijn hoogste piek is tijdens de zomerzonnewende. Terwijl de zon actie onderneemt, reageert de maan, onbewuste moederlijke energie. De maan is precies groot genoeg om de zon te verduisteren. Het veroorzaakte de zondvloed, beïnvloedt de ritmische eb en vloed van de zeeën (aarde bestaat uit 80% water zoals het menselijk lichaam). Het vertegenwoordigt wat ons bezielt (de anima, vrouwelijke tegenhanger en donkere anima donkere nacht van de ziel) de bemiddelaar tussen innerlijke en uiterlijke wereld, het innerlijke kind, innerlijke moeder. Het heeft een cyclus van 29 dagen, vergelijkbaar met cyclus / sikkel van Saturnus van 29,5 jaar en synchroon met de vrouwelijke eicyclus. Isis, Selena, Helena, Cybil, Hecate, Diana. Associaties: landbouw, veranderingen, bevalling, collectief (onder) bewustzijn, publiek leven in illusie, gemeenschap, melk, emoties, families, vruchtbaarheid, gevoelens, fermentatie, fluctuatie,..

10 Aarde (Malkuth).

 

back