18 de Maan


 

18 de Maan ( letter koph of qoph 100: achterkant van het hoofd waar de ziel het lichaam binnengaat, q van qlippoth.) 9 + 9 = 18 en 1 + 8 = 9, de bol van Yesod, geslachtsdelen. Pad 29 van Netzach (Venus, creatieve wereld) naar Malkuth (aarde, materiële wereld) of omgekeerd. Element water. Maan in Schorpioen of Vissen, leidt tot zwartste diepte van de ziel, onderbewustzijn, geen woorden, alleen beelden. De kaart toont het positieve en negatieve aspect van de maan, dualiteit van twee dieren, hond en wolf - een getemd, een wild dier. Een kleine rivierkreeft kruipt uit het zwembad en symboliseert de vroege stadia van bewustzijnsontplooiing. Een schemerig maanlicht verlicht het pad naar hoger bewustzijn.

Voorbij de drempel wacht de confrontatie met het onderdrukte seksuele basisinstinct, ons primitieve karakter of de strijd met donkere schaduw in de schemerzone. Anubis, zoon van Set, als jackyl natuurlijk gerelateerd aan de dood. De afnemende maan is de sikkel van Saturnus die opoffering wil. Door toe te geven aan de onderdrukte verlangens, overgave aan een razernij of door opoffering, vindt en verslaat men zijn duistere aartsvijand, bereikt volledige integratie van alle aspecten van het zelf, vervulling van zijn bestemming. De schaduw bewaakt de anima en heeft of is de sleutel om haar te bevrijden. Wanneer de sluier van het onderbewustzijn wordt opgetild, leert men de duistere geheimen van de hogepriesteres. 

Het is Anubis die de ingewijde leidt om Osiris te beoordelen. Er is moed nodig om het vuur van de zon (de leeuw) te beheersen, maar ook om de donkere waterwezens van de maan, van de geest, onder ogen te zien. De Zwarte Isis, in haar lelijkste en meest groteske vorm, moet worden geaccepteerd voordat de Witte Isis in haar schoonheid en naaktheid kan worden ervaren. Geassociëerd met de menigte, het gewone volk.


Toth deck: The Grail Cup, 9 druppels bloed, in de vorm van yod's, afkomstig van de maan. Pad of stroom vanuit een opening, een afgrond tussen twee zwarte torens, dorre bergen, vermengd met bloed. De mestkever Khepri die de zon door de duisternis van de onderwereld draagt, een reproductiecyclus van 28 dagen zoals de maan, eicellen in een bal van uitwerpselen , waaruit de nieuwe kevers worden geboren, de symbolische wedergeboorte van Ra, de zon. De laatste winterfase, duisternis van middernacht. Kosmische baarmoeder, de drempel van dood en leven, de poort naar de onderwereld en uiteindelijk opstanding. Qoph: Aap, oog van naald, achterhoofd (cerebellum, lager primitief deel van de hersenen), zon aan horizon, bijlkop, tijd, condens, knoop, container, cirkelbeweging, draaiende zon, aanraken. De letter qoph = zayin + resh, zar = vreemd, raz = geheim.

Voorbeeld: poster Apocalypse Now.17 de Ster

19 de Zon

back