17 de Ster

 

17 de Ster ( tzaddi: vishaak 90) Jupiter in Waterman, de waterdrager of Venus in Vissen: verlangen naar het ondoorgrondelijke. Pad 28, van Netzach naar Yesod. Eén voet in de spirituele wereld, één voet in de fysieke wereld. Waterman is een vast luchtteken, het leidende licht, hoop en vertrouwen, intuïtie dat alles in balans is (bijvoorbeeld de ster die Dante door de onderwereld leidt). Isis ontsluierd, met haar ster Sirius, de hondenster, de ster van Bethlehem die de geboorte aankondigde van Jezus Nazirius (Nijl als microkosmos spiegel van melkweg macrocosmos) of de achtpuntige ster van Venus, de lichtbrander, de ochtendster met haar 8-jarige cyclus. Het pad van 7 tot 9, getest door Lucifer. Het hogere zelf boven Tiferet, een spiegel van het lagere zelf, voorgesteld door het astrologische symbool van Waterman.

In de alchemie het stadium van het wassen van albedo, het doordringen van wijsheid (Chokma). 'Le Toile' zoals het woord op sommige kaarten wordt gezien, naar 'La Toille', wat doek betekent, en 'La Toilette', wassen - ook 'Le Toule', Marseille-dialect voor 'lente', een andere plaats om te wassen. Alice die te lang naar haar spiegelbeeld staarde en in de droomwereld viel: gescheiden achter een groot raam, het raam van de prostituee, de hoer van Babylon, verloor Sophia in een gebroken spiegel van reflecties. Wanneer de Boddhisattwa valt (hoereert). De Filosofische Steen is verloren gegaan, hij is in het water opgelost. Wie zijn steen in water oplost, verliest zijn steen (op zaterdag, dag van Saturnus, koninkrijk van de dood). De steen komt weer tot leven,


Toth deck: zevenpuntige ster Babalon. (Gebaseerd op de channeling van Book of the Law, werd de ster toegewezen aan hei en de keizer aan tzaddi). TS tijdvak. Vishaak, man aan zijn zijde, rechtvaardige man, val, lasso, wachten, achtervolgen, strikken, jagen, vangen, vangen, vogelval, planten, nadenken, mediteren, ..

Voorbeeld: American Beauty.
16 de Toren

18 de Maan

back