12 de Gehangene

12 de Gehangene (letter mem 40: water) Water wordt gesymboliseerd door 20-zijdige icosaëder, in Egypte werden mummies 40 dagen met natron uitgedroogd terwijl Sirius verdween achter de zon, Noah bracht 40 dagen door in zijn ark, Mozes 40 dagen op de berg Sinaï, maakte een 40 jaarreis, heilig ademproces om de pijnappelklier te activeren, een oogkether, zon 400 keer afstand maan) Pad 23 van Geburah naar Hod. Uranus neutralisatie, Neptunus, god van de zee. Enlil, het touw tussen het hogere en het lagere, vleesgeworden zelf. 40 nr van Enki, de metamorfose van de waterdrager, Odin (Saturnus) die negen dagen aan de wereldboom hangt (negen qlippoth onder Malkuth) om wijsheid te verwerven en de runen van de Wells of Wyrd op te halen, Dyonisus die aan de paal hangt, Christus die aan het kruis hangt tijdens de winterzonnewende. Tijdens de vervolging van de tempeliers was het de favoriete martelmethode van de christelijke kerk. Ze werden beproefd als ketters en verraders en opgehangen aan touw. 

Het symboliseert leven in afwachting, het gevoel dat de voeten van de grond worden getild, de geest van opoffering, het overwinnen van het ego, nieuw zicht maar ook afwijzing, verlies van perspectief. Voorzichtigheid, onthouding. Een meditatie over de illusoire aard van dingen, de afdaling van licht (zijn benen zijn gekruist als het symbool van zwavel) in duisternis om het te verlossen.


Toth deck: Een man, opgehangen aan een strop in de vorm van een ankh (rozenkruis, symbool van leven) en slang. 3 groene schijven (3 6's van de 666 materiële wereld), kleur van Venus en verrotting, verlicht door wit licht van Kether. De schaal is de graalbeker, de schaal voor het hoofd van Johannes de Doper (zoals op de poster van Rosemary's Baby en John Lennon's Imagine): in duisternis van de dood, nieuwe slangen, ontstaat nieuw leven. Het offer van wat Crowley noemde 'een mannelijk kind van perfecte onschuld en hoge intelligentie'. Pad 23, winterzonnewende 23 dec, 23 paren chromosomen DNA (in rituelen bijvoorbeeld 9 + 11 + 2 + 1 = 23). Offer in de beker van Babalon, psalm 23 is het bijbelvers over de 'beker die overloopt'. De achtergrond stelt de Enochiaanse elementaire watertablet van John Dee voor.


In tegenstelling tot de stervende en herrijzende god Osiris of Jezus, is er in de nieuwe Aeon van Horus geen verlossing, schuld of zelfopoffering, alleen een opoffering van het oude zelf om de Ware Wil te omarmen, om de Ware Mens te worden. De zon lijkt gewoon te sterven vanuit het perspectief van de aarde, terwijl hij eenvoudig zijn baan volgt, zijn weg gaat, de Dao. Mem: water (reflectie), mensen, naties, talen, tongen, bloed, smet, leven, chaos, machtig, .
.

Voorbeeld: Heath Ledger als the Joker in the Dark Knight.11 Sterkte Lust

13 Dood

back