All religions are one big program. All religions, Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, western atheïsm and capitalism/materialism, the religion of authority (Left Wing and Right Wing politics) and the New Age religion are one cult, the cult of Saturn (symbolized by the black box and One Eye symbolism).

 

Who rules the world? the Sport Industry
Elite families the Left Wing Church
Foundations and think tanks the Right Wing Church
the Financial System the Green Church
the Education System the New Age Church
Corporations the Multiculti Church
the Media the Black Church
Hollywood the Climate Church
the Music Industry the Gay-Transgender Church
the Fashion Industry the Transhumanist Church
the Art Scene the Alternative Media Church
the Feminist Church the Science Church
the Porn Industry the Comedy scene
the War industry the Mental Health Industry

 

Through the ages, the Saturn cult invented religions and cults to manipulate and control people through activating the pineal gland, giving them experiences of bliss and 'waking up' but trapping them in a false reality of Saturn energy, in a God program, making them act repressive, dogmatic and fanatical.

 

Our history (in short)

Something happened in the process of human evolution, that caused a fall of consciousness, and degraded humans into a slave race. A bloodline of elite families, most susceptible to mind control was put in charge as a priest class to uphold religion and systems of oppression (the idea of divine right to rule, being closer to the gods).

A 2nd group of slavemasters invaded, rebelled against the old 'gods' and took over the experiment (the consciousness known as Lucifer). The Egyptian pharao bloodlines of Akhenaten (Moses) turned into the Scottish House of Bruce- Stuart -and eventually Windsor, the ruling families at the moment, always protected by Templars, Jesuits and Freemasons, all with the same one eye/crown-chakra symbolism.

This has led to a classic collection of the most violent, cruel, psychopathic characters in the history of mankind. Dynasties like the Habsburgs tried so hard to keep their bloodline 'pure', their faces became deformed through all the incest and they became infertile.

They could only rule, not because they were so brilliant, but because this consciousness ruled their mind as one race (one Saturnian ring to rule them all).

The parasitic consciousness that rules the elite, that can only invert, inverted the solar worship of the earliest civilization into a perverse, distorted solar religion (leading to sacrifice rituals of Aztecs, Mayans, Canaanites,..). Out of the serpent worship of Valentinus and the Cathar movement, grew modern Luciferianism with an emphasis on sodomy. During the era of the Roman Empire and later, the socalled Holy Roman Empire, they always continued to worship Saturn, using Kabbalism, Tarot and numerology.

During the modern era, Rosicrucians gave rise to protestantism and the scientific and industrial revolution. The same Egyptian symbolism of obelisks and Sirius worship, continued in the American Empire. A corrupt financial system is designed to maintain slavery and an elaborate facade of Hollywood celebrities and fake media stories is used to create a false reality, manipulate thoughts and emotions. Technology is used to recreate the fall after biting of the Apple of Lucifer.

2023

Obviously the elite is in the final stage of implementing a Luciferian totalitarian regime of global enslavement. An agenda is rolled out of transhumanism, transgender-propaganda, climate-nazism, forced immigration, forced vaccination, to create an androgynous, Egyptian looking slave race with a hive mind. The largest part of humanity is sleepwalking, keeps believing the lies on tv or controlled opposition and shows little or no resistance.

As a final stage, slaves are in total lockdown as a ritual to create one lame herd, ready to bow down for One World Government, and coronation of King William V, who basically owns the whole world, the biblical Fifth Kingdom, their inverted interpretation, of the 'Kingdom of Christ'. This concept of biblical endtimes is not the end of the world, but the end of a 26.000 year old cycle, the Great Year. Regardless wether you believe this affects us or not, they do and they plan events to fulfill these prophecies.

This ridiculous plan of total control is just not going to work. As a species, we need to get rid of a deeply ingrained victim-mentality, discover how strong and powerful we really are. It's going to take a massive effort of a massive amount of people to turn this around, but it starts with doing the inner work.

Clubs and orders

Knights Templar Society for Psychical Research
Order of Malta Hermetic Order of the Golden Dawn
the Jesuits Ordo Templi Orientis
Order of the Golden Fleece Theosophical Society
Skull and Bones Fabian Society
Bohemian Club Scientology
Pilgrims Society Mormon Church
John Birch Society Order of St John
Dominican Order Knights of Columbus
Odd Fellows Order of Jesters
Legion of Honour

 

Courses

History Psychology
Economics Literature
Philosophy Art
Chemistry Mathematics
Physics Sociology

Occult knowledge (for better understanding of movies and media rituals)

 

 

Controversial and often ridiculed topics

Mind Control Greys
History of Mind Control Reptilians
Atlantis Pedophilia
Extraterrestrials Satanism

 

Movie analysis

1962 The Manchurian Candidate 1999 Eyes Wide Shut
1968 Rosemary's Baby 2001 Vanilla Sky
1972 The Godfather trilogy 2001 Harry Potter
1975 One Flew Over the Cuckoo's Nest 2005 Charlie and the Chocolate Factory
1976 Taxi Driver 2005 V for Vendetta
1976 Charlie's Angels 2012 Prometheus
1979 Apocalypse Now 2016 Stranger Things
1986 Labyrinth

Sublimo Syncro Sphere blog

the psychological aspect of dealing with all this

How to start explaining Covid is fake
Traps in 'waking up'
the Meaning of Life

Feedback, reactions, questions, contributions:

allreligionsareone@mailfence.com

 

_____________________________________________________________

 

Alles in onze samenleving is één grote leugen: onderwijs, geschiedenis, media, politiek, financieel systeem,.. Alle merken in supermarkten zijn in handen een paar bedrijven, alle muziek in handen van paar bedrijven, alle geld wordt uit het niets gecreerd door één centrale bank, alle films gemaakt door een paar studio's. Een gewone burger kent meestal in zijn directe omgeving ook alleen maar gewone burgers met relatief goede bedoelingen en vindt het een bizar idee dat aan de 'top' mensen slechte bedoelingen zouden hebben.


Het idee van een wereldwijd vertakt machtsblok moet niet echt bewezen worden. De theorie dat nieuwsgebeurtenissen 'toeval' zijn en dat mensen in een 'vrije democratie' leven houdt gewoon geen steek. Van de allereerste culturen zitten 'gewone' mensen in een onderdanige rol. Eerste beschavingen waren met mekaar verbonden, dreven handel en hadden gelijkaardige rituelen en goden. Vanaf het Romeinse Rijk is het duidelijk dat één groepje mensen in de buurt komt van absolute wereldmacht. Het Romeinse Rijk/de Kerk, heerste over Europa, tweeduizend jaar lang. Vanaf de 16e eeuw, als de Nieuwe wereld meer wordt toegeëigend en kolonialisme opkomt, kan men spreken van een echt Wereldrijk. Jezuiëten infiltreerden door onderwijs elk land en namen als missionarissen elke beschavingsvorm over.


Er van uit gaan dat die terreur-organisatie, die bv met de Spaanse inquisitie verantwoordelijk was voor duizenden moorden en martelingen, ineens in de 20e eeuw, al haar macht over het Europse Rijk heeft afgestaan, zonder slag of stoot, is naïef. Er werden zoveel marionetten opgevoerd dat het leek alsof de machtsverhoudingen veranderd waren, maar er is in die duizenden jaren amper iets veranderd. Alle belangrijke politici zijn nog steeds getraind in jezuietenscholen. De actief agressieve aanpak is verschoven naar passieve agressie: er worden een hoop dingen ingevoerd en opgedrongen maar de bevolking is afgeleid en verkleuterd. Zoals bv de renaissance-artiesten ook enkel een propagandamachine waren van de heersende macht, is het met hedendaagse pop-artiesten en media-figuren niet anders.

Het is belangrijk om te begrijpen dat dit controlesysteem multidimensioneel is, dat er dus een andere manier van denken nodig is (oude dogma's aan de kant zetten) en dat op die manier het probleem de oplossing bevat.

Mediarituelen

het 911 Sharon Tate ritueel (1969)
het 911 Twin Towers ritueel (2001)
het Isis ritueel (2014)
het Orlando ritueel (2016)
Het Corona-ritueel deel 1: Black Mirror
Het Corona-ritueel deel 2: Rise of Planet of the Apes
Het Corona-ritueel deel 3: V for Vendetta
Het Corona-ritueel deel 4: the Dark Knight Rises
Het George Floyd-ritueel (2020)

 

Deze periode

Ons verhaal
Verovering in 3 stappen
De Aeon van Horus
Het Eindspel
De Apocalyps

 

Occulte kennis (om films en mediarituelen beter te begrijpen)

 

 


 

allreligionsareone@mailfence.com

 


 

Netherlands:

alternatiefnieuws.eu

www.martinvrijland.nl

achterdesamenleving.nl

www.vrijewereld.org

isgp-studies.com

www.transitieweb.nl

www.climategate.nl

gedachtenvoer.nl

bouwenaanbeter.nl

www.andereuropa.org

www.interessantetijden.nl

www.dlmplus.nl

Dutch matrix

biflatie.nl

www.hoezithetnuecht.nl

www.indigorevolution.nl

leefbewust.nu

www.tijdgeest-magazine.nl

Germany

sariblog.eu

www.konjunktion.info

www.anti-spiegel.ru

England

subliminalsynchrosphere.blogspot.com

United States

wikispooks.com

www.supertorchritual.com

www.philosophyofmetrics.com

secretsun.blogspot.com

theopenscroll.blogspot.com

visupview.blogspot.com

mikemcclaughry.wordpress.com

themaskofgod.blogspot.com

aanirfan.blogspot.com

seanmaclarenbooks.com

izraelzeus.blogspot.com

pseudoccultmedia.blogspot

ordoabchao.ca

Italy

www.mentealternativa.com

Portugal

danizudo.blogspot.com